Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 4

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 4 được VnDoc biên soạn, kèm đáp án. Đề thi được xây dựng nội dung dựa trên các kiến thức các bạn học sinh đã được học. Nhằm đảm bảo cho đánh giá đúng năng lực của các bạn học sinh.

Các bạn có thể làm bài test trắc nghiệm nhanh tại link: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 (Đề 4)

Hy vọng với Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa này không những giúp các bạn học sinh ôn luyện, còn giúp ích cho các thầy cô trong quá trình ra đề cũng như ôn tập Hóa học 9. Mời các bạn tham khảo.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021

Đề số 4

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Oxit bazơ nào sau đây được dùng để làm khô nhiều nhất?

A. CuO

B. FeO

C. CaO

D. ZnO

Câu 2. Cho dãy các oxit sau: FeO, CaO, CuO, K2O, BaO, CaO, Li2O, Ag2O. Số chất tác dụng được với H2O tạo thành dung dịch bazơ?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Cho các oxit sau: K2O, CO, SO2, CaO, CO2, Al2O3. Số cặp chất tác dụng được với nhau?

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 4. Để làm sạch khí O2 từ hỗn hợp khí gồm SO2 và O2, có thể dùng chất nào dưới đây?

A. Ca(OH)2

B. CaCl2

C. NaHSO3

D. H2SO4

Câu 5. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được 3 chất sau NaCl, NaOH, HCl

A. H2O

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch phenolphatalenin

D. Quỳ tím

Câu 6. Hòa tan hết 11,2 gam CaO vào nước thu được 400 ml dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là?

A. 0,25M

B. 2,5M

C. 0,5M

D. 5M

Câu 7. Dẫn từ từ 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch

A. CaCO3

B. CaCO3 và Ca(HCO3)2

C. Ca(HCO3)2

D. CaCO3 và Ca(OH)2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (2 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau:

a) H2O + … → HNO3

b) … + HCl → BaCl2 + CO2 + H2O

c) KOH + … → K2SO4 + H2O

d) Na2SO3 + … → Na2SO4 + SO2 + H2O

Câu 9. (2 điểm) Có 3 oxit riêng biệt: K2O, P2O5, MgO. Nêu cách nhận biết 4 oxit trên bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 10. (2 điểm) Hòa tan 16 gam lưu huỳnh trioxit SO3 vào nước thu được 400ml dung dịch axit H2SO4.

a) Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 thu được.

b) Trung hòa hết lượng H2SO4 trên bằng dung dịch NaOH 7,5% (d = 1,04 gam/ ml). Tính thể tích dung dịch NaOH đã dùng.

Đáp án Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020 - 2021

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

1C 2D 3A 4A 5D 6C 7B

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (2 điểm)

a) H2O + N2O5 → 2HNO3

b) BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2 + H2O

c) 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

d) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

Câu 9. (2 điểm)

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Hòa tan 4 oxit trên vào nước ta được 2 oxit K2O và P2O5 tan được trong nước

K2O + H2O → 2KOH

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Sau đó dùng quỳ tím nhận biết sản phẩm, quỳ chuyển sang màu đỏ là oxit P2O5, quỳ chuyển xanh là oxit K2O

Câu 10. (2 điểm)

nSO3 = 0,2 mol

Phương trình hóa học

SO3 + H2O → H2SO4

nH2SO4 (tạo thành) = nSO3 = 0,2 mol

{C_{{M_{{H_2}S{O_4}}}}} = \frac{n}{V} = \frac{{0,2}}{{0,4}} = 0,5M

b)

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

nNaOH (pư) = 2.nH2SO4 = 2.0,2 = 0,4 (mol)

mNaOH = 0,4 . 40 = 16 gam

\begin{array}{l}
{m_{dd NaOH}} = \frac{{{m_{NaOH}}.100\% }}{{C\% }} = \frac{{16.100}}{{7,5}} = 205,19 gam\\
{V_{dd NaOH}} = \frac{{{m_{dd NaOH}}}}{d} = \frac{{205,19}}{{1,04}} = 197,3ml
\end{array}

.............................

VnDoc đã giới thiệu Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 4 có đáp án lời giải chi tiết. Nội dung bám sát kiến thức các bạn đã được học, từ đó giúp đánh giá đúng năng lực các bạn học sinh. 

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa 2020- 2021 - Đề số 4. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Chuyên đề Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 333
Sắp xếp theo

Đề KSCL đầu năm lớp 9

Xem thêm