Đề khảo sát chất lượng môn GDCD lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2)

2 655

Đề khảo sát chất lượng môn GDCD lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề khảo sát chất lượng môn GDCD lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2), nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh làm bài tập trắc nghiệm GDCD được tốt hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng môn GDCD lớp 11 năm 2017 - 2018

Câu 81: Giữ vai trò quyết định và căn bản nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chức năng?

A. Đảm bảo an ninh chính trị.

B. Tổ chức và xây dựng.

C. Trật tự an toàn xã hội.

D. Giáo dục và văn hóa.

Câu 82: Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước thể hiện nội dung dân chủ trong lĩnh vực?

A. Kinh tế.

B. Văn hóa.

C. Xã hội.

D. Chính trị.

Câu 83: Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng tại điểm giới hạn gọi là?

A. Lượng.

B. Độ.

C. Chất.

D. Điểm nút.

Câu 84: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh giữ vai trò là?

A. Hiện tượng chủ yếu.

B. Động lực kinh tế.

C. Nhân tố cơ bản.

D. Cơ sở kinh tế.

Câu 85: Toàn bộ quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống là?

A. Phương pháp.

B. Nhận thức.

C. Thế giới quan.

D. Phương thức.

Câu 86: Theo quan niệm thông thường, mâu thuẫn được hiểu là trạng thái?

A. Tồn tại trong một chỉnh thể.

B. Liên hệ gắn bó với nhau.

C. Tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau.

D. Xung đột, chống chọi nhau.

Câu 87: Nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp hơn luôn thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh cải tạo xã hội thể hiện nội dung con người là?

A. Chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất.

B. Chủ thể sáng tạo nên các giá trị tinh thần.

C. Động lực giải phóng lịch sử xã hội.

D. Động lực của các cuộc cách mạng xã hội.

Câu 88: Cày, cuốc, bút, thước kẻ được gọi là?

A. Kết cấu hạ tầng.

B. Hệ thống bình chứa.

C. Đối tượng lao động.

D. Công cụ lao động.

Câu 89: Dùng để đo lường và biểu thị giá trị của hàng hóa khi tiền thực hiện chức năng?

A. Thước đo thẩm mỹ.

B. Thước đo giá trị.

C. Phương tiện lưu thông.

D. Phương tiện cất trữ.

Câu 90: Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới là một nội dung trong những?

A. Đặc điểm của chủ nghĩa xã hội.

B. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội.

C. Biểu hiện của chủ nghĩa xã hội.

D. Hình thức của chủ nghĩa xã hội.

Câu 91: Thông qua sự biến động của giá cả trên thị trường để chuyển hàng hóa từ nơi lãi ít đến nơi lãi cao gọi là?

A. Điều tiết lưu thông tiền tệ.

B. Điều tiết lưu thông hàng hóa.

C. Điều tiết tiêu dùng hàng hóa.

D. Điều tiết sản xuất hàng hóa.

Câu 92: Tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế gọi là?

A. Cơ cấu kinh tế.

B. Cơ cấu ngành kinh tế.

C. Cơ cấu dịch vụ.

D. Cơ cấu vùng kinh tế.

Câu 93: Sự vật, hiện tượng nào dưới đây thuộc giá trị tinh thần do con người sáng tạo nên?

A. Nhã nhạc cung đình Huế.

B. Thành nhà Hồ.

C. Hoàng thành Thăng Long.

D. Chùa Một cột.

Câu 94: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mâu thuẫn triết học trong sự vật, hiện tượng?

A. Vô hạn của vũ trụ và hữu hạn của các thiên thể.

B. Phân rã và tích tụ của các hành tinh.

C. Đồng hóa ở tế bào A và dị hóa ở tế bào B.

D. Hệ tấn công và hệ bảo vệ trong dạ dày

Câu 95: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh?

A. Thu nhập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của doanh nghiệp khác.

B. Cung cấp đủ hàng hóa để khách hàng lựa chọn.

C. Hàng hóa có chất lượng tương ứng với giá cả.

D. Tự do lựa chọn phương thức sản xuất và kinh doanh.

Câu 96: Nội dung nào dưới đây không thuộc tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

A. Tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

B. Tăng cường vai trò của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

C. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả.

D. Củng cố và tăng cường quốc phòng và an ninh.

Câu 97: Nội dung nào dưới đây là bài học về khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng?

A. Tránh thái độ xuê xoa, “dĩ hòa vi quý”.

B. Tham gia nhiều hoạt động để bộc lộ phẩm chất của mình

C. Vững tin cái mới sẽ chiến thắng cái cũ.

D. Trong học tập và rèn luyện cần kiên trì nhẫn nại.

Câu 98: Nội dung nào dưới đây không thuộc tác động của quy luật giá trị?

A. Điều tiết tiêu dùng hàng hóa.

B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

C. Điều tiết lưu thông hàng hóa.

D. Điều tiết sản xuất hàng hóa.

Câu 99: Nội dung nào dưới đây là tính dân tộc thuộc bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

B. Do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

C. Thực hiện đại đoàn kết các dân tộc.

D. Thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Câu 100: Doanh nghiệp nào dưới đây không thuộc thành phần kinh tế tư nhân?

A. Công ty Cổ phần sữa TH True Milk.

B. Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn.

C. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

D. Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động.

Câu 101: Chị K dùng kéo để tỉa cành tạo dáng cho cây cảnh trong vườn nhà mình. Kéo mà chị K sử dụng thuộc yếu tố nào dưới đây của tư liệu lao động?

A. Hệ thống bình chứa.

B. Công cụ lao động.

C. Kết cấu hạ tầng.

D. Đối tượng lao động.

Câu 102: Sau khi được phỏng vấn tuyển dụng và trải qua bài thi kiểm tra năng lực, anh T đã vào làm kĩ sư tại công ty Mercedes-Benz Việt Nam. Công ty mà anh T làm việc thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Kinh tế nhà nước.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tư bản nhà nước.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 103: T. Hốp – xơ cho rằng trong cơ thể con người thì tim là lò xo, dây thần kinh là sợi chỉ, khớp xương là bánh xe làm cho cơ thể chuyển động. Quan niệm trên đây của T. Hốp – xơ theo

A. Thế giới quan duy vật.

B. Thế giới quan duy tâm.

C. Phương pháp luận siêu hình.

D. Phương pháp luận biện chứng.

Câu 104: Hiện nay, ô nhiễm không khí là vấn đề thời sự nóng bỏng của cả thế giới. Bởi ô nhiễm không khí đã sinh ra các loại bệnh nguy hiểm về đường hô hấp của con người. Với nhu cầu làm sạch không khí của các gia đình ngày càng cao, các nhà khoa học đã sáng tạo ra máy làm sạch không khí Airocide để thanh lọc không khí trong gia đình. Nội dung này muốn nói tới vai trò nào dưới đây của thực tiễn đối với nhận thức?

A. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

B. Thực tiễn là động lực của nhận thức.

C. Thực tiễn là mục đích của nhận thức.

D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.

Câu 105: Doanh nghiệp G hàng tháng đều nộp thuế đầy đủ cho nhà nước. Trong trường hợp này, doanh nghiệp G đã sử dụng chức năng nào dưới đây của tiền tệ?

A. Phương tiện lưu thông.

B. Phương tiện lưu giữ.

C. Phương tiện cất trữ.

D. Phương tiện thanh toán.

Câu 106: Xưởng sửa chữa xe máy, ô tô của anh Q đã trang bị thêm một số máy móc để lắp đặt, sửa chữa, vận chuyển tự động và nâng cao tay nghề cho thợ sửa chữa. Điều này đã tăng hiệu quả, chất lượng làm việc cũng như uy tín đối với khách hàng. Xưởng sửa chữa xe máy, ô tô của anh Q đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

A. Kích thích sản xuất hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng phát triển.

B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.

C. Điều tiết sản xuất hàng hóa.

D. Điều tiết lưu thông hàng hóa.

Câu 107: Bạn X tham gia vào lễ hội ẩm thực đường phố H và cảm thấy đây là cơ hội hiếm có để thưởng thức hết các món ăn ngon trên đường phố. Trong trường hợp này, bạn X đã thể hiện nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.

B. Kinh tế.

C. Xã hội.

D. Văn hóa.

Câu 108: Nhờ quá trình hô hấp, trao đổi khí ngoài môi trường được thực hiện. Qua đó, cơ thể nhận được ô xi từ môi trường, đồng thời thải khí cacbonic ra ngoài môi trường. Quá trình này thể hiện nội dung nào dưới đây của mâu thuẫn?

A. Quá trình phát triển của sự vật.

B. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

C. Sự giao thoa giữa các mặt đối lập.

D. Hình thức thay đổi của sự vật.

Câu 109: Bạn B đang lấy ví dụ về tư liệu lao động được thực hiện trong khi mổ gà: dao, kéo, chậu, bát, nồi, máy vặt lông gà, đĩa. Nhưng vẫn chưa chỉ ra đâu là yếu tố quan trọng nhất của tư liệu lao động. Dựa vào kiến thức của bài học, em hãy chỉ giúp bạn B yếu tố quan trọng nhất để cấu thành tư liệu lao động khi mổ gà?

A. Nhà bếp, đĩa, bát, dao.

B. Dao, kéo, máy vặt lông gà.

C. Chậu, bát, nồi, đĩa, máy vặt lông gà.

D. Dao, nồi, bát, kéo, chậu.

Câu 110: Sau khi đi chợ về, K liền chạy vào nhà nói chuyện với mẹ: Con ra chợ hôm nay thấy nhiều cửa hàng bày bán đồ hàng mã mà chủ yếu là đồ cúng ông Công, ông Táo mẹ ạ. Bán nhiều như vậy làm sao mà hết được mẹ nhỉ? Đặc biệt hàng nhà bác P và bác M đều bán đa dạng các mặt hàng như: cá chép, vàng mã, hoa, chè, kẹo....nên rất đông khách. Mẹ vui vẻ nói: Năm nào cũng vậy mà con, nhà nào cũng dùng và nhiều cửa hàng bán nên hàng hóa tăng. Câu nói của mẹ K muốn nhắc tới các cửa hàng kinh doanh đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung – cầu?

A. Cầu tăng thì cung hàng hóa tăng.

B. Cầu giảm thì cung hàng hóa giảm.

C. Cung giảm thì cầu tăng.

D. Cung tăng khi giá cả tăng.

Câu 111: Cửa hàng kinh doanh hoa giả của chị B đang thiếu bốn bình hoa giả bằng lụa cho khách đặt. Thời gian gấp, yêu cầu của khách cao nên chị đã giao việc cho bốn nhân viên của cửa hàng là C, D, T, Y làm việc trong một ngày. Khách hàng thừa nhận mua mỗi bình hoa với thời gian tương ứng là 3 giờ. Trong đó, C làm trong 2 giờ, D làm trong 2,5 giờ, T làm trong 3 giờ, Y làm trong 4 giờ. Những ai dưới đây đã vận dụng sai yêu cầu cầu của quy luật giá trị?

A. Nhân viên C và Y.

B. Nhân viên T và Y.

C. Nhân viên D và C.

D. Nhân viên Y.

Câu 112: Cửa hàng quần áo của chị T gần đây bán rất chậm, hơn nữa quần áo của những nhãn hiệu có uy tín trên thị trường đang đồng loạt giảm giá để thu hút khách hàng. Bởi vậy, chị T đã chuyển sang bán hàng ăn sáng, có nhiều khách và thu được nhiều lãi hơn. Khi chuyển sang kinh doanh mặt hàng ăn sáng chị T đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

A. Hoàn thiện cơ cấu mặt hàng.

B. Đa dạng hóa các loại hình kinh doanh.

C. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

D. Duy trì quan điểm kinh doanh.

Câu 113: Trong hội nghị toàn dân quyết định tu bổ đường sá và nhà văn hóa thôn, anh Q không đến vì cho rằng đấy là việc của các nhà đầu tư và chính quyền xã. Anh G đi họp thì ngồi chụp ảnh những người có ý kiến trong cuộc họp và đăng mạng xã hội. Ông M dự họp và đưa ra những ý kiến có lợi trong quá trình tiến hành công trình. Chị A đang họp thì con trai gọi điện xin phép cho đi đá bóng cùng bạn.Trong trường hợp này, những ai dưới đây đã sử dụng không đúng quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực chính trị?

A. Anh Q và anh G.

B. Anh Q, anh G và chị A.

C. Anh G và chị A.

D. Chị A, anh Q và ông M.

Câu 114: Trời mưa rét nên G có thời gian ngồi để kiểm hàng và xem lại hình ảnh của khách trong camera của cửa hàng. Tổng số điện thoại G bày trong tủ là 100 chiếc các loại, trong đó có 10 khách hàng đã trả tiền mua 10 chiếc điện thoại. 20 khách hàng vào cửa hàng xem điện thoại sau đó đi ra. 5 khách hàng đến cài nhạc chờ và phần mềm cho máy được miễn phí. Cuối cùng là nhân viên bưu điện đem điện hoa đến. Những ai dưới đây vào cửa hàng điện thoại của G được gọi là cầu?

A. 10 khách hàng.

B. Nhân viên bưu điện.

C. 5 khách hàng.

D. 20 khách hàng.

Câu 115: Bà Q vừa bán được 600 triệu đồng tiền quần áo. Trong đó 200 triệu đồng bà gửi ngân hàng, 10 triệu đồng bà trả lương cho nhân viên, 350 triệu đồng bà đầu tư mua phụ kiện điện thoại để bán, 40 triệu bà trả tiền thợ sửa cửa hàng. Số tiền nào dưới đây của bà Q thực hiện chức năng lưu thông?

A. 40 triệu đồng.

B. 10 triệu đồng

C. 350 triệu đồng.

D. 200 triệu đồng.

Câu 116: Nghỉ hè, nên mẹ cho hai anh em T và H về quê chơi. Đang mùa gặt, nên T và H rất thích được ra đồng chơi và thả diều. T ngồi thả diều còn em H chạy xung quanh bắt những con cào cào và nhổ cỏ gà để chơi. T thấy bà P đang gặt lúa, anh S tuốt lúa trên bờ, chị K mang nước cho mọi người uống. Bác G đang cày những thửa ruộng vừa mới gặt xong để trồng ngô. Những ai dưới đây có hoạt động sản xuất vật chất?

A. Bà P, anh S và bác G.

B. Chị K và em H.

C. T và em H.

D. Chị K và T.

Câu 117: Dù bị bố mẹ phản đối kịch liệt nhưng với tinh thần tập thể trong hoạt động ngoại khóa, nên P ở lại tập với đội văn nghệ của lớp sau giờ tan học. Em trai của P học cùng trường thấy P vẫn tập văn nghệ liền mách với mẹ. Mẹ của P lập tức gọi điện cho cô chủ nhiệm yêu cầu phải cho P nghỉ tham gia văn nghệ và muốn P tập trung vào học. Cô chủ nhiệm nghe xong rất bực, nên hôm sau đã phê bình P gay gắt trước lớp, rồi cấm P tham gia văn nghệ. Trong trường hợp trên, những ai đã xâm phạm quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực văn hóa?

A. Em trai của P và cô chủ nhiệm.

B. Cô chủ nhiệm, em trai của P và mẹ của P.

C. Bố mẹ P và cô chủ nhiệm.

D. Bố mẹ P, cô chủ nhiệm và em trai của P.

Câu 118: Vườn nhà anh B vừa bán được 50 cây đào, 100 cây hoa ly, 30 cây mai tứ quý. Trong vườn có 100 cây quất được khách hàng đặt tiền trước nhưng bị kẻ gian phun thuốc diệt cỏ làm cháy hết cây, khiến cho anh phải trả lại tiền và bồi thường theo hợp đồng. Số cây nào dưới đây của anh B chưa được thị trường thực hiện chức năng thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng hàng hóa?

A. 100 cây quất.

B. 30 cây mai tứ quý.

C. 50 cây đào.

D. 100 cây hoa ly.

Câu 119: Bốn bạn T, H, M, N nói chuyện với nhau về ngày tết. T cho rằng tết năm nay mình đã lớn nên đi chúc tết người thân và bạn bè. H phản đối: Đấy là việc của người lớn và bố mẹ, bọn mình đi học cả năm có mấy ngày nghỉ phải tụ tập bạn bè để đi chơi cho thỏa thích chứ. M nói: việc chúc tết bây giờ rất đơn giản chỉ cần đăng một tin trên trang Facebook của mình sau đó gắn thẻ tất cả mọi người vào là được. N khuyên: Nếu ai ở xa mới gọi điện, nhắn tin, còn ở gần mình nên đến cho tình cảm và thể hiện sự tôn trọng. Những ai trong tình huống trên đã hiểu đúng về tính kế thừa của sự phủ định biện chứng?

A. T và N.

B. T và H.

C. M và N.

D. H và M.

Câu 120: Trường THPT Y với hơn 30 lớp học cùng các phòng tin học, nhà thể chất. Bên trong các phòng học được trang bị đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng, máy chiếu, bảng tương tác để đáp ứng nhu cầu dạy và học nhằm mục đích giáo dục toàn diện cho học sinh. Ngoài giờ học chính khóa, các em học sinh còn tham gia chăm sóc vườn hoa và vệ sinh sân trường. Đối với trường THPT Y, những yếu tố nào dưới đây được gọi là kết cấu hạ tầng?

A. Nhà thể chất, phòng tin học, vườn hoa, bảng tương tác, đèn chiếu sáng.

B. Trường THPT Y, máy chiếu, đèn chiếu sáng, vườn hoa, sân trường.

C. Trường THPT Y, 30 lớp học, phòng tin học, nhà thể chất, sân trường.

D. Vườn hoa, máy chiếu, bảng tương tác, sân trường, đèn chiếu sáng.

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn GDCD lớp 11

Câu Đáp án Câu Đáp án
81 C 101 B
82 C 102 A
83 A 103 C
84 D 104 A
85 D 105 B
86 B 106 D
87 D 107 B
88 D 108 B
89 B 109 B
90 D 110 C
91 B 111 B
92 D 112 C
93 D 113 C
94 C 114 A
95 C 115 D
96 A 116 A
97 C 117 A
98 C 118 B
99 A 119 A
100 A 120 A

----------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn GDCD lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Vật lý lớp 11, Sinh học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 655
Môn khác lớp 11 Xem thêm