Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol giúp học sinh nắm vững lý thuyết bài học, có cơ hội làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau nhằm nâng cao thành tích học tập trong chương trình lớp 11.

Bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Câu 1: Cho Na tác dụng với etanol dư sau đó chưng cất đuổi hết etanol dư rồi đổ nước vào, cho thêm vài giọt quỳ tím thì thấy dung dịch

A. có màu xanh.

B. có màu đỏ.

C. có màu hồng.

D. có màu tím.

Câu 2: Cho các chất sau: etanol, glixerol, etylen glicol. Chất không hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là

A. etylen glicol.

B. glixerol

C. etanol.

D. etanol và etylen glicol.

Câu 3: Nhỏ từ từ từng giọt brom vào ống nghiệm chứa dung dịch phenol hiện tượng quan sát được là

A. nước brom bị mất màu.

B. xuất hiện kết tủa trắng.

C. xuất hiện kết tủa trắng sau tan dần.

D. xuất hiện kết tủa trắng và nước brom bị mất màu.

Câu 4: Để phân biệt ba dung dịch : dung dịch etanol, dung dịch glixerol và dung dịch phenol, tta lần lượt dùng các hóa chất sau đây?

A. Na, dung dịch Br2.

B. NaOH, Na

C. dung dịch Br2, Cu(OH)2

D. dung dịch Br2, Na.

Câu 5: Phương pháp điều chế ancol etylic nào sau đây chỉ được dùng trong phòng thí nghiệm?

A. Cho hỗn hợp khí etylen và hơi nước đi qua tháp chứa H3PO4.

B. Cho etilen tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, nóng.

C. Lên men glucozơ.

D. Thủy phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm.

Câu 6: Etanol tan vô hạn trong nước, trong khi đó đimetyl ete chỉ tan có hạn ( 7,4 gam trong 100 gam nước) còn etyl clorua và propan hầu như không tan (0,57 gam và 0,1 gam trong 100 gam nước) Giải thích nào sau đây đúng?

A. Phân tử etanol phân cực mạnh.

B. Etanol nhường proton (H+) cho H2O.

C. Etanol có tạo được liên kết hiđro với nước

D. Etanol có khối lượng phân tử lớn.

Câu 7: Sử dụng thuốc thử nào sau đây để phân biệt ba chất lỏng phenol, stiren, ancol benzylic đựng trong ba lọ mất nhãn?

A. dung dịch NaOH.

B. dung dịch HCl

C. Na kim loại.

D. dung dịch brom.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11

1. A2. C3. D4. C5. D6. C7. D

Câu 1:

Phản ứng của etanol với natri:

CH3CH2OH (dư) + Na (hết) → CH3CH2ONa + 1/2H2

Sau khi chưng cất đuổi etanol, còn lại CH3CH2ONa, thêm nước vào có phản ứng

CH3CH2ONa + H2O → CH3CH2OH + NaOH

Dung dịch sẽ có màu xanh

Đánh giá bài viết
1 221
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm