Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học lớp 11 - Đề 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra n Toán Đại Số 11 - Học 2
Thời gian làm bài: 45 phút
Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai đường thẳng không điểm chung thì chéo nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt không điểm chung thì chéo nhau.
C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không điểm chung.
D. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.
Câu 2: Hãy chọn câu đúng?
A. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song
với nhau.
B. Hai đường thẳng song song nhau nếu chúng không điểm chung.
C. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với
nhau.
D. Không mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng a b thì ta nói a và b
chéo nhau.
Câu 3:
Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành. Gọi I, J, E, F lần
lượt trung điểm SA, SB, SC, SD. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng
nào không song song với IJ?
A. EF B. CD
C. AD D. AB
Câu 4: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các
cạnh AB, AD, CD, BC. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. MN// BD .
B. MN // PQ MN = PQ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. MNPQ hình bình hành.
D. MP NQ chéo nhau.
Câu 5: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt trung điểm AC, BC,
BD, AD. m điều kiện để tứ giác MNPQ hình thoi.
A. AB = BC. B. BC = AD.
C. AC = BD. D. AB = CD.
Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD nh bình hành. Gọi d
giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) (SBC). Khẳng định o sau đây đúng?
A. d qua S song song với BC.
B. d qua S song song với DC.
C. d qua S song song với AB.
D. d qua S song song với BD.
Câu 7: Cho nh chóp S.ABCD. Gọi M, N, P, Q, R, T lần lượt trung điểm
AC, BD, BC, CD, SA, SD. Bốn điểm nào sau đây đồng phẳng?
A. M, P, R, T B. M, Q, T, R
C. M, N, R, T D. P, Q, R, T
Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành tâm O, I là
trung điểm cạnh SC. Khẳng định nào sau đây sai?
A. IO // mp(SAB) .
B. IO // mp(SAD).
C. mp (IBD) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện một tứ giác.
D. (IBD) (SAC).
Câu 9: Cho tứ diện ABCD với M, N lần ợt trọng tâm các tam giác ABD,
ACD. t các khẳng định sau:
(I) MN // mp(ABC).
(II) MN // mp (BCD).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(III) MN // mp(ACD).
(IV) MN // mp(CDA).
A. I, II. B. II, III.
C. III, IV. D. I, IV.
Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành tâm O. Lấy
điểm I trên đoạn SO sao cho , BI cắt SD tại M DI cắt SB tại N.
MNBD là hình ?
A. Hình thang.
B. Hình bình nh.
C. Hình ch nhật.
D. Tứ diện vì MN BD chéo nhau.
Phần II: Tự luận
Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thang, đáy lớn AB. Gọi
M điểm bất thuộc đoạn thẳng SD. Tìm giao tuyến của c mặt phẳng:
Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt các điểm thuộc các cạnh AB,
AC sao cho ; gọi I J lần lượt trung điểm của BD, CD.
a) Chứng minh rằng: BC // (MNI)
b) Tứ giác MNJI hình gì. m điều kiện để t giác MNJI hình bình hành.
Câu 3: Cho nh chóp S.ABCD. Gọi M, N hai điểm trên SB, CD và (P)
mặt phẳng qua MN song song với SC.
a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (P) với các mặt phẳng (SCD); (SBC); (SAC).
b) Xác định thiết diện của nh chóp mặt phẳng (P).

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 Chương 3 Hình học lớp 11 - Đề 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học lớp 11 - Đề 1 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi giữa học kì 2, thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học lớp 11 - Đề 1 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học lớp 11 - Đề 1, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết - 45 phút lớp 11 môn Toán Xem thêm