2 Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 10 năm học 2019-2020 trường THPT Hàm Nghi

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT HÀM NGHI
Tổ Vật - CN
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT 10
Năm Học 2019 - 2020
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ tên: ..................................................................................... Lớp:...........
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM) : Hãy khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng
Câu 1: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì luôn biểu thức:
A. a < 0. B. av > 0. C. av < 0. D. v
o
> 0.
Câu 2: Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Chọn trục toạ độ ox phương
trùng với phương chuyển động, chiều dương chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất
phát một khoảng OA = x
0 .
Phương trình chuyển động của vật là:
A.
2
0
1
2
x v t at
. B. x = x
0
+vt. C.
2
0 0
1
2
x x v t at
D.
2
0 0
1
2
x x v t at
Câu 3: Tại một nơi gần mặt đất, bỏ qua mọi lực cản thì
A. Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ. B. Vật nhẹ rơi nhanh hơn vật nặng.
C. Vật nặng vật nhẹ rơi như nhau. D. Các vật rơi với vận tốc không đổi.
Câu 4: Một chất điểm chuyển động tròn đều trên quỹ đạo tròn bán kính 1,2 m. Trong 1 giây quay
được 4 vòng. Chu tốc độ dài của là:
A. 0,15 s; 30 m/s. B . 0,25 s; 25 m/s. C. 0,15 s; 25 m/s. D. 0,25 s; 30 m/s
Câu 5: Một hành khách ngồi trên toa tàu A, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu B bên cạnh gạch lát n ga
đều chuyển động như nhau. Nếu lấy vật mốc nhà ga thì
A. Cả hai tàu đều đứng yên. B. Tàu B đứng yên, tàu A chạy.
C. Tàu A đứng yên, tàu B chạy. D. Cả hai tàu đều chạy.
Câu 6: Một vật khối lượng m = 500 g đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật mặt
bàn
= 0,3. Vật bắt đầu được kéo bằng một lực F = 3,0 N phương nằm ngang; Lấy g = 9,8 m/s
2
,
gia tốc của vật gần giá trị nào nhất trong các giá tr sau:
A.1,0 m/s
2
. B.2,1 m/s
2
. C.3,1 m/s
2
. D.4,1 m/s
2
.
ĐỀ 01
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7: Một vật khối lượng m = 400 g đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật mặt
bàn là = 0,3. Vật bắt đầu được kéo bằng một lực F = 2, 0 N phương nằm ngang; Lấy g = 9,8 m/s
2
,
quãng đường vật đi được sau 2 s
A.41,2 m. B.42 m. C.4,2 m. D.4,12 m.
Câu 8: Lực hấp dẫn giữa hai vật chỉ đáng kể khi các vật :
A. Thể tích rất lớn B.Khối lượng rất lớn C. Dạng hình cầu D. Khối lượng riêng rất lớn
Câu 9: Dụng cụ nào sau đây không phải ứng dụng của lực đàn hồi
A. Cung tên B. Bút bi bấm
C. Cân bàn D. Compa
Câu 10: Phép phân tích lực phép
A. Thay thế một lực bằng một lực khác
B. Thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực thành phần
C. Thay thế nhiều lực bằng một lực duy nhất
D. Thay thế các vectơ lực bằng vectơ gia tốc
Câu 11:
Heä soá ma saùt giöõa hai maët tieáp xuùc
thay đổi như thế nào
neáu löïc eùp
giữa
hai maët tieáp xuùc
taêng leân?
A. Taêng leân C. Khoâng thay ñoåi B. Giaûm ñi D. Khoâng bieát ñöôïc.
Câu 12: Một xe đua chạy qua cua ngang, bán kính R. Vận tốc xe không đổi. Lực đóng vai trò lực
hướng tâm lúc này
A. Lực đẩy của động cơ. B. Lực hãm. C. Lực ma sát nghỉ. D. Lực của lăng.
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)
Bài 1: Lúc 6h một xe máy một ô chuyển động thẳng đều, ngược chiều khởi nh từ vị trí A B
cách nhau đoạn 40,5km. Cho vận tốc xe máy 27km/h vận tốc ô 54km/h
a. Tính quãng đường xe máy đi được sau 4 phút
b. c định thời điểm, vị trí hai xe gặp nhau
Bài 2: Một vật có khối lượng 6kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F =
30N. Lấy g = 10 m/s
2
. Hãy tính gia tốc của vật trong hai trường hợp
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. Bỏ qua ma sát.
b. Có hệ số ma sát trượt giữa vật sàn 0,4.
c. Trong trường hợp ma sát, sau khi vật chuyển động 2s thì ngừng tác dụng lực F. Tính quãng đường
vật đi được từ khi chuyển động đến khi dừng hẳn.
--------Hết--------

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn Vật lý

2 Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 10 năm học 2019-2020 trường THPT Hàm Nghi là tài liệu tham khảo giúp các em học tốt môn Vật lý 10.

Tài liệu tích hợp hai phần trắc nghiệm và tự luận, bám sát những nội dung cơ bản các em đã được học trong chương trình sách giáo khoa. Các em có thể tự học bài ở nhà và chuẩn bị kiến thức cho những kì thi quan trọng. Để đạt hiệu quả cao mời các em tham khảo thêm tài liệu Trắc nghiệm Vật lý 10.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 10 năm học 2019-2020 trường THPT Hàm Nghi. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích phục vụ các em trong quá trình ôn tập. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Toán 10, Tiếng Anh 10, Ngữ văn 10,...

Đánh giá bài viết
1 347
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 10 Xem thêm