Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học Chương 2 lớp 8

VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu: Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học Chương 2 - Đề 7 là tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 8 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Hóa học

Câu 1:

a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào?

b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm nào?

c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học.

Câu 2: Biết rằng kim loại magie (Mg) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) tạo ra khí hidro (H2) và chất magie sunfat (MgSO4).

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng,

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

Câu 3: Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) K + O2 → K2O

b) N2O5 + H2O → HNO3

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8

Câu 1:

a) Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn các chất tham gia và chất tạo thành trong một phản ứng hóa học.

b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học là phương trình hóa học có hệ số cân bằng số nguyên tửu của mỗi nguyên tố. Tuy nhiên trong một số trường hợp, sơ đồ phản ứng cũng là phương trình hóa học,

c) Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.

Câu 2:

a) Phương trình hóa học: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 ↑

b) Tỉ lệ số nguyên tử Mg: Số phân tử H2SO4 = 1 : 1

Số nguyên tử Mg: Số phân tử MgSO4 = 1 : 1

Số nguyên tử Mg: Số phân tử H2 = 1: 1.

Câu 3: Phương trình hóa học:

a) 4K + O2 → 2K2O

Tỉ lệ: Số nguyên tử K : Số phân tử O2 : Số phân tử K2O = 4 : 1 : 2

b) N2O5 + H2O → 2HNO3

Tỉ lệ : Số phân tử N2O5 : Số phân tử H2O : Số phân tử HNO3 = 1 : 1 : 2.

Đánh giá bài viết
1 385
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm