Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Cities of the future

Bài tập môn Tiếng Anh Unit 9 lớp 11 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Cities of the future do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Our Heritage Sites MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Unit 9: Cities of the future

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. hate

B. mate

C. cake

D. manage

2. A. noon

B. good

C. soon

D. food

3. A. chorus

B. cheap

C. child

D. change

Add question tags to the following statements

4. This bridge is not very safe, ___________?

5. These sausages are delicious, _______?

6. You haven't lived here long, ________?

7. The weather forecast wasn't very good, _________?

8. He'd better come to see me, ____________?

Rewrite these sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.

9. If John had played for our football team, we would not have lost the game.

______________________________________________________

10. If I won a big prize in a lottery, I'd give up my job.

______________________________________________________

11. If you don't like this one, I'll bring you another.

______________________________________________________

12. I don't buy it because I don't have enough money.

______________________________________________________

13. I didn't buy it because I didn't have enough money.

______________________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 9

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. D

2. B

3. A

Add question tags to the following statements

4. This bridge is not very safe, ______is it_____?

5. These sausages are delicious, ____aren’t they___?

6. You haven't lived here long, ____have you____?

7. The weather forecast wasn't very good, ____was it_____?

8. He'd better come to see me, _____hadn’t he_______?

Rewrite these sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same.

9. Unless John had played for our football team, we would have lost the game

10. Unless I won a big prize in a lottery, I wouldn’t give up my job

11. Unless you like this one, I will bring you another.

12. If I had enough money, I would buy it.

13. I would have bought it if I had had enough money.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Cities of the future. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Our Heritage Sites, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 7 nâng cao: Further Education .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm