Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 6 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 6 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và hình học dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 6 - Đề 2

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

17 cm + 6 dm =?

A. 77 dm           B. 13 cm          C. 23 dm          D. 77 cm

Câu 2. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Nhà bạn Hà nuôi một đàn vịt, mỗi ngày thu được 17 quả trứng. Hỏi 3 ngày nhà bạn Hà thu được bao nhiêu quả trứng?

a) 20 quả trứng……       b) 51 quả trứng……

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

An 7 tuổi. An kém chị 5 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi?

a) 2 tuổi ….               b) 12 tuổi …….

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trên hình vẽ có bao nhiêu hình tam giác?

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 6 - Đề 2

A. 3 hình tam giác

B. 4 hình tam giác

C. 5 hình tam giác

D. 6 hình tam giác

Câu 5. Dúng ghi Đ, sai ghi S:

Mảnh vải xanh dài 75 cm, mảnh vải đỏ dài 8 dm. Hỏi mảnh vải nào dài hơn?

a) Mảnh vải xanh ….

b) Mảnh vải đỏ ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

Câu 6. Điền số vào chỗ chấm rồi tính:

a) 7 + 4 = 7 + 3 + ….=……..+ …. =……...

b) 7 + 5 = 7 +…+…..=……..+ …. =……...

c) 7 + 6 = 7 + ...+…..=……..+ …. =……...

d) 7 + 7 = 7 +…+…..=……..+ …. =……...

e) 7 + 8 = 7 +…+…..=……..+ …. =……...

g) 7 + 9 = 7 +…+…..=……..+ …. =……...

Câu 7. Cây nến trắng dài 27 cm. Cây nến hồng ngắn hơn cây nến trắng là 1 dm. Hỏi cây nến hồng dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Câu 8. Anh có 17 bưu ảnh. Anh có ít hơn Hà là 15 bưu ảnh. Hỏi Hà có bao nhiêu bưu ảnh?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Câu 9. Tính:

a) 7 dm + 5 cm = ……..=……...

b) 5 dm + 7 cm = ……..=……...

c) 2 dm + 3cm + 4 cm =…………=……...

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 7 - Đề 1 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 3.384
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm