Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 Đại số 10 chương 4 trường Võ Thành Trinh - An Giang

1 289

VnDoc mời bạn đọc tham khảo tài liệu Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 Đại số 10 chương 4 trường Võ Thành Trinh - An Giang, tài liệu gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề bất đẳng thức và bất phương trình, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 Đại số 10 chương 4

Chi tiết Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 Đại số 10 chương 4

Câu 1. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 2x − 5 ≥ 0

Chi tiết Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 Đại số 10 chương 4

Câu 2. Cặp số (x; y) nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình 

Chi tiết Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 Đại số 10 chương 4

A. (0; −1).

B. (2; −1).

C. (1; −2).

D. (−1; −1).

Câu 3. Tìm tất cả các nghiệm của bất phương trình (2x − 3)(5 − 3x) > 0.

Chi tiết Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 Đại số 10 chương 4

Câu 4. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Nếu a > b thì a2 > b2

B. Nếu a > b thì a + c > b + c.

C. Nếu a < b thì a3 < b3

D. Nếu a < b và b < c thì a < c.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 2 Đại số 10 chương 4 trường Võ Thành Trinh - An Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 289
Toán lớp 10 Xem thêm