Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2012 - 2013 trường Tiểu học Yên Hưng, Ninh Bình

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2012 - 2013 trường Tiểu học Yên Hưng, Ninh Bình là đề thi định kì giữa kì I lớp 3 môn Toán. Đây là tài liệu tham khảo hay giúp các em học sinh tự luyện tập củng cố lại kiến thức đã học, giúp các thầy cô có thêm tư liệu để ra đề kiểm tra cũng như xây dựng chương trình ôn tập cho học sinh. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2012 - 2013 trường Tiểu học Yên Hưng, Ninh Bình

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN YÊN MÔ
TRƯỜNG TH YÊN HƯNG

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán lớp 3
Năm học 2012-2013
(Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao bài)

A. Đề bài trắc nghiệm (2,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ có bao nhiêu ngày?

A. 28 B. 35 C. 42 D. 21

2. 1/3 của 24 hm là:

A. 5 hm B. 10 hm C. 8 hm D. 12 hm

3. Số cần viết tiếp vào chỗ chấm của dãy số 14; 21; 28; 35; 42;...;....;

A. 49; 56 B. 56; 63 C. 7; 14 D. 30;35

4. Trong các phép chia có dư với số chia là 6 thì số dư lớn nhất của các phép chia đó là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

5. Số cần điền vào chỗ chấm của 3dm 4cm = ......cm là:

A. 34 B. 304 C. 340

B. Đề bài tự luận (7,5 điểm)

Bài 1. Tính nhẩm:

6 x 4 = ..............

7 x 5 = ..............

36 : 6 = ..............

49 : 7 = ..............

7 x 7 = ................

6 x 7 = ................

42 : 6 = ................

56 : 7 = ................

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

19 x 6 13 x 3 96 : 3 48 : 2

Bài 3. Tìm X:

a) X : 5 = 4 (dư 2) b) X + 12 = 48

Bài 4. Trong thùng có 36 lít dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng 1/4 số dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài 5. Lan gấp được 5 bông hoa, nếu Mai gấp được thêm 2 bông hoa nữa thì số bông hoa Mai gấp được gấp hai lần số bông hoa của Lan. Hỏi Mai gấp được bao nhiêu bông hoa?

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

A. Phần trắc nghiệm (2,5 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

1. C 2. C 3. A 4. C 5.A

B. Phần tự luận. (7.5 điểm)

Bài 1 (2 điểm)

Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm.

Bài 2 (2 điểm)

Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

Bài 3 (1 điểm)

Làm đúng mỗi phép được 0,5 điểm. Mỗi bước tìm X được 0,25 điểm.

Bài 4 (1,5 điểm)

Bài giải

Số lít dầu trong thùng còn lại là: (0,5 điểm)

36 : 4 = 9 (lít dầu) (0,5 điểm)

Đáp số: 9 lít dầu (0,5 điểm)

Bài 5 (1 điểm)

Bài giải

Nếu Mai gấp được thêm 2 bông hoa thì số hoa của Mai có là:

5 x 2 = 10 (bông hoa) (0.5 điểm)

Mai gấp được số hoa là:

10 – 2 = 8 (bông hoa) (0,25 điểm)

Đáp số: 8 bông hoa (0,25 điểm)

Điểm toàn bài là điểm làm tròn

Đánh giá bài viết
5 11.195
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm