Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 1 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 giữa học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh 1 cơ bản khác nhau giúp các em ôn luyện thi hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Nối. 

A B
1. Hello, I'm Eddie. What's your name? A. Bye, Tom.
2. Goodbye, Anna! B. Three green pencils.
3. What's this? C. It's blue.
4. How many green pencils? D. Hi, I'm Ann.
5. What color is it? E. It's a red book.

II. Chọn đáp án đúng. 

1. is/ your/ What/ name/?

A. What is your name?

B. What your name is?

2. It's/ orange/ an/ eraser./

A. It's an eraser orange. 

B. It's an orange eraser. 

3. it/ color/ What/ is/ ?/

A. What color is it?

B. What it is color?

4. is/ What/ this/ ?

A. What this is?

B. What is this?

5. Close/ book/ your/./

A. Book your close.

B. Closer your book. 

III. Điền a hoặc an. 

1. It's ____ blue chair. 

2. It's ____ eraser. 

3. It's ____ green book.

4. It's ____ apple.

5. It's ____ red apple. 

ĐÁP ÁN

I. Nối.

1 - D; 2 - A; 3 - E; 4 - B; 5 - C;

II. Chọn đáp án đúng.

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - B;

III. Điền a hoặc an.

1. It's __a__ blue chair.

2. It's __an__ eraser.

3. It's __a__ green book.

4. It's __an__ apple.

5. It's __a__ red apple.

Trên đây là Đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 555
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm