Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019, đề kiểm tra cuối học kì 1 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

PART 1: LISTENING

Question 1. Listen and number. (1 pt)

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

Question 2. Listen and tick. (1 pt)

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

Question 3. Listen and write T (True) or F ( False).(1pt)

1.May I come in? Yes, you can. …………..

2. May I open the book? Yes, you can …………..

3. May I stand up? No, you can’t ………….

4. May I go out? Yes, You can …………..

Question 4. Listen and complete. (1pt)

(1) _________, I’m Mai. What’s your name? My name’s (2) ________ .How old are you? I’m (3) _________ years old. What colour is your school bag? It’s (4) __________.

PART II: READING AND WRITING

Question 5. Read and match.(0.75pt)

1.This is a

a.books

2.Those are

b. pen

3.Is the library big

c. Yes, it is

Question 6. Look, read and write Yes or No .(1.25pt)

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

Question 8. Fill in each gap with a suitable word .(1pt)

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020

Mai: Hello! My name is Mai.

Tony: Hello! Nice to meet you. My name is Tony.

Is your (1) _____________blue?

Mai: No, it isn’t. It’s pink

Tony: what color is your pen?

Mai: It’s (2) ____________

Tony: My (3)_________________________is green and my pencil is (4)___________

ĐÁP ÁN

Question 5. Read and match.(0.75pt)

1 - b; 2 - a; 3 - c

Question 6. Look, read and write Yes or No .(1.25pt)

1 - Yes

2 - No

3 - No

4 - Yes

5 - No

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

1 - rubber; 2 - school; 3 - book; 4 - library

Question 8. Fill in each gap with a suitable word .(1pt)

1 - schoolbag

2 - black

3 - pencil sharpener

4 - yellow

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.679
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm