Đề kiểm tra học kì môn Âm nhạc lớp 9 - Trường THCS Sông Mã, Sơn La (Đề 3)

TRƯỜNG THCS SÔNG MÃ
SÔNG MÃ - TỈNH SƠN LA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ
MÔN ÂM NHẠC, LỚP 9

Đề số 3

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn một trong các mục a, b, c hoặc d.

1. Dịch giọng là gì?
a) Chuyển dịch cao độ của nốt nhạc c) Thay đổi trường độ của nốt nhạc
b) Thay đổi tính chất của bản nhạc d) Thay đổi giai điệu của bản nhạc

2. Trong các quãng sau (tính theo quãng đi lên), quãng nào là quãng 6?
a) Đô- Mi c) Mi- La
b) Son- Si d) Đô- La

3. Bài hát Cô gái miền đồng cỏ là sáng tác của nhạc sĩ nào?
a) Mô-da c) Sô-panh
b) Bét-tô-ven d) Trai-cốp-xki

4. Hoá biểu của giọng Son trưởng như thế nào?
a) Có một dấu Pha thăng c) Có một dấu Si giáng
b) Có hai dấu Pha thăng và Đô thăng d) Không có dấu thăng, dấu giáng nào

II. Thực hành (6 điểm)

Tự chọn và trình bày một trong 4 bài TĐN sau.

- TĐN số 1- Cây sáo

- TĐN số 2- Nghệ sĩ với cây đàn

- TĐN số 3- Lá xanh

- TĐN số 4- Cánh én tuổi thơ

Ghi chú:

- Phần trắc nghiệm, HS làm bài viết (khoảng 10 phút).

- Phần thực hành, kiểm tra cá nhân hoặc theo nhóm (2-3 HS).

Đánh giá bài viết
1 838
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 9 Xem thêm