Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

LISTENING:

I. Listen and tick: Nghe và đánh dấu (√).

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

READING AND WRITING:

II. Look and choose: Nhìn tranh và chọn từ đúng.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

III. Fill in: Điền vào chỗ trống

classroom, Tony, football, Don’t, pencil cases

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

IV. Match: Nối tranh với từ tương ứng.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

V. Read and complete: Đọc và hoàn thành

Hello. My name is Nam. These are my friends, Quan, Mai, Linda, Tony, and Phong. At break time, Quan and I play chess. Mai and Phong play table tennis. Linda and Tony play badminton.

Ex: His name is Nam.

1. Quan and Nam play____________.

2. Mai and Phong play ___________.

3. Linda and Tony play___________.

4. These are his friends: Quan, Mai, __________, Tony and Phong.

ĐÁP ÁN

LISTENING:

I. Listen and tick: Nghe và đánh dấu (√).

0. a; 1. b; 2.a;

READING AND WRITING:

II. Look and choose: Nhìn tranh và chọn từ đúng.

1. Stand up; 2. Chess; 3. Notebooks; 4. Skipping;

III. Fill in: Điền vào chỗ trống

1. classroom; 2. Don’t; 3. football; 4. Pencil cases;

IV. Match: Nối tranh với từ tương ứng.

1. A; 2. D; 3. B; 4. C;

V. Read and complete: Đọc và hoàn thành

1. Quan and Nam play chess.

2. Mai and Phong play table tennis.

3. Linda and Tony play badminton.

4. These are his friends, Quan, Mai, Linda, Tony, and Phong.

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 3.454
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm