Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 khác nhau giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả.

I a. Check the words you hear (1 point)

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

b. Listen and check( 1 point)

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 năm 2019 - 2020

II. Circle the odd one out (2 points)

1. bigsmallclassroom
2. schoolclassroomeveryone
3. standnewsit
4. maygo outcome in
5. ruleriseraser

III. Reorder the sentences to make a dialogue (2 points)

a. What’s its name?
1b. This is my school
c. It’s Vo Thi Sau school
d. Yes, it is
e. Is it big?

IV. Reorder the words to make sentences (2 points)

1. new / This / my / is / school / .

......................................................................................................................

2. is /we / This / to / go / the / school /way / .

......................................................................................................................

3. come / in / May / I ?

......................................................................................................................

4. your / ,/ please / Close / book / .

......................................................................................................................

5. up / Stand / , / please / .

......................................................................................................................

V. Write the responses (2 points)

1. What’s your name?

...........................................................................................................................

2. How are you?

................................................................................................................................

3. Is your school big?

............................................................................................................................

4. What’s the name of your school?

.........................................................................................

5. Nice to meet you!

..................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

II. Circle the odd one out (2 points)

1 - Classroom; 2 - everyone; 3 - new; 4 - may; 5 - is

III. Reorder the sentences to make a dialogue (2 points)

1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - e; 5 - d

IV. Reorder the words to make sentences (2 points)

1 - This is my school.

2 - This is the way we go to school.

3 - May I come in?

4 - Close your book, please.

5 - Stand up, please.

V. Write the responses (2 points)

Học sinh tự trả lời

Gợi ý:

1 - My name’s Le.

2 - I am fine, thank you.

3 - Yes, it is.

4 - It is Le Quy Don primary school.

5 - Nice to meet you, too.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 8.827
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm