Đề KSCL môn Toán lần 1 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2020 - 2021

Trang 1/6 - Mã đề thi 101
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TOÁN KHỐI 12
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian giao đề.
H và tên học sinh:
………………………………………………….……………….. Lớp: ……………………………………………………..
Câu 1: Cho
,ab
là hai số thực dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
2
2
ln ln lnab a b
B.
ln ln .lnab a b
C.
2
ln ln 2 lnab a b
D.
ln
ln
ln
aa
bb
Câu 2: Cho hàm số
y fx
có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng
A.
B.
C.
1.
D.
Câu 3: Cho tập hợp
có 26 phần tử. Hỏi
có bao nhiêu tập con gồm 6 phần tử?
A.
6
26
.
A
B. 26. C.
6
P
. D.
6
26
C
.
Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, ảnh của điểm
( )
6;1M
qua phép vị tự tâm
O
tỷ s
2k =
A.
( )
' 12; 2M
B.
( )
' 1; 6M
C.
( )
' 12;2M
D.
( )
' 6;1
M
Câu 5: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó?
A.
lnyx
. B.
2
3
log
yx
. C.
lgyx
. D.
5
2
logyx
.
Câu 6: Phương trình
1 cos 2 0
x
tập nghiệm là:
A.
2,
2
k kZ





B.
2,k kZ
C.
,
4
kk Z





D.
,kk Z
Câu 7: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng
10
và độ dài chiều cao bằng
3
A.
30.
B.
C.
D.
10.
Câu 8: Cho cấp số nhân
 
n
u
, biết
1
1u
;
4
64
u
. Công bội
q
của cấp số nhân bằng
A.
2.q
B.
8.q
C.
4.q
D.
2 2.q
Câu 9: Tập xác định của hàm số
3
2
yxx

là.
A.
\ 0;1R
. B.
0;1
. C.
\0R
. D.
 
; 0 1; 
.
Câu 10: Đồ thị hàm số nào sau đây có đường tiệm cận ngang ?
A.
2
x
y
B.
3
3yx x
C.
1
y
x
D.
2
2
1
xx
y
x
Mã đề: 101
( Đề thi gồm: 06 trang )
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
Câu 11: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh
AB a
,
SA ABCD
và
SA a
. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng.
A.
3
6
a
. B.
3
2
a
. C.
3
3
a
. D.
3
a
.
Câu 12: Chọn khẳng định sai.
A. Mỗi đỉnh của khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.
B. Hai mặt bất kì của khối đa diện luôn có ít nhất một điểm chung.
C. Mỗi mặt của khối đa diện có ít nhất ba cạnh.
D. Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt của khối đa diện.
Câu 13: Tập xác định của hàm số
32 56yxx 
là:
A.
53
;
62




. B.
5
;
6


. C.
5
;
6


. D.
3
;
2


.
Câu 14: Khoảng nghịch biến của hàm số
3
33
yx x
;ab
thì
2
2P a ab
bằng.
A.
4P
. B.
1
P
. C.
3P
. D.
2P
.
Câu 15: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
32
31yx x
. B.
32
3yx x
. C.
32
31
yx x

. D.
32
31yx x
.
Câu 16: Biết rằng phương trình
2
3
log ( 2020 ) 2021xx
có 2 nghiệm
12
,xx
. Tính tổng
12
xx
.
A.
12
2020xx
. B.
12
2020xx 
. C.
3
12
2021xx 
. D.
2021
12
3xx 
.
Câu 17: Cho hàm số
()y fx
có đồ thị như hình vẽ. Hàm số
()y fx
có bao nhiêu cực trị?
x
y
4
3
1
O
-3
-1
A.
3
. B.
4
. C.
6
. D.
5
.
Câu 18: Phương trình
4
2
22
log log
2
x
x
có hai nghiệm là
,ab
. Khi đó
.ab
bằng.
A.
9
. B.
1
. C.
4
. D.
16
.
Câu 19: Hàm số nào sau đây không có cực trị?
A.
sinyx
. B.
32
21yx x
.
C.
1
3
x
y
x
. D.
42
23yxx 
.
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
Câu 20: Tìm hoành độ các giao điểm của đường thẳng
13
2
4
yx
=
với đồ thị hàm số
2
1
2
x
y
x
=
+
A.
1; 2; 3
xx x= = =
. B.
11
4
x
=
. C.
11
;2
4
xx
=−=
. D.
2
2
2
x
= ±
.
Câu 21: Hàm số
3
2yx x
, hệ thức liên hệ giữa giá trị cực đại (
ĐC
y
) và giá trị cực tiểu (
CT
y
) là:
A.
Đ
CT C
yy

B.
Đ
3
2
CT C
yy
C.
Đ
2
CT C
yy
D.
Đ
2
CT C
yy
Câu 22: Đạo hàm của hàm số
2
7
x
y
là .
A.
' 2 ln 7
yx
. B.
2
' 7 .ln 7
x
y
. C.
2
' .14 .ln 7
x
yx
. D.
2
' 2 .7 .ln 7
x
yx
.
Câu 23: Cho hình lăng trụ đứng
.ABC A B C
đáy tam giác vuông cân tại
B
,
BB a
2.AC a
Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A.
3
.
6
a
B.
3
.a
C.
3
.
3
a
D.
3
2
a
.
Câu 24: bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số
8x
y
xm
đồng biến trên những khoảng
xác định của nó?
A.
7
. B.
9
. C.
8
. D.
6
.
Câu 25: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
23
1
x
y
x
trên đoạn
0; 4



A.
11
.
5
B.
C.
7
.
5
D.
Câu 26: Tìm giá trị của
m
để hàm số
32
1
y x x mx
có hai cực trị.
A.
1
3
m
. B.
1
3
m
. C.
1
3
m
. D.
1
3
m
.
Câu 27: Hàm số
3
log 2 1fx x
có đạo hàm
A.
2
.
2 1 ln 3x
B.
2 ln 3
.
21x
C.
1
.
2 1 ln 3x
D.
ln 3
.
21
x
Câu 28: Phương trình
2
3
28
xx
có hai nghiệm là
,ab
. Khi đó
ab
bằng.
A.
4
. B.
1
. C.
1
. D.
6
.
Câu 29: Cho hình chóp tam giác
.S ABC
, gọi
,MN
lần lượt trung điểm của
SB
SC
. Tỉ số thể
tích của khối chóp
.S AMN
.S ABC
là.
A.
. B.
. C.
1
6
. D.
1
2
.
Câu 30: Cho đồ thị hai hàm số
x
ya
log
b
yx
như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề KSCL môn Toán lần 1 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2020 - 2021 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, có lời giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề KSCL môn Toán lần 1 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2020 - 2021 nằm trong chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và  thử sức với nhiều dạng đề, chuẩn bị tốt cho kì thi quan trọng sắp tới của mình.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề KSCL môn Toán lần 1 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2020 - 2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 29
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm