Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán lần 1 trường Đào Duy Từ, Hà Nội

1
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ
MÃ ĐỀ THI: 209
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - LẦN I
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Gọi
,
M N
giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
3 1
y x x
trên
0;2 .
Khi đó
bằng
A. 3. B. 4. C. 6. D. 2.
Câu 2: Nghiệm của phương trình
2
log 3 2 2
x
A.
2
.
3
x
B.
2.
x
C.
1.
x
D.
4
.
3
x
Câu 3: Cho khối nón có chu vi đáy
8
và chiều cao
3.
h
Thể tích khối nón đã cho bằng?
A.
12 .
B.
4 .
C.
16 .
D.
24 .
Câu 4: Với
3
0, 1,log
a
a a a
bằng
A. 3. B.
3.
C.
1
.
3
D.
1
.
3
Câu 5: Số phức liên hợp của số phức
4 3
i
A.
3 4 .
i
B.
4 3 .
i
C.
3 4 .
i
D.
4 3 .
i
Câu 6: Họ các nguyên hàm của hàm số
2
2 3
f x x x
A.
3
2
3 .
3
x
x x C
B.
2 2 .
x C
C.
3 2
.
x x C
D.
3 2
2 3 .
x x x C
Câu 7: Đồ thị hàm số
3
6 3
x
y
x
có bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?
A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.
Câu 8: Cho các số thực dương
, , ,
a b x y
thỏa mãn
1, 1
a b
1
3
.
x y
a b ab
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
3 4
P x y
thuộc tập hợp nào dưới đây?
A.
7;9 .
B.
11;13 .
C.
1;2 .
D.
5;7 .
Câu 9: Cho số phức
z
thỏa
2 4 8 19 .
i z z i i
Mô đun của
z
bằng
A. 5. B. 18. C.
5.
D.
13.
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
2
Câu 10: Tìm tất cả giá trthực của tham số
m
sao cho khoảng
2;3
thuộc tập nghiệm của bất phương trình
2 2
5 5
log 1 log 4 1.
x x x m
A.
12;13 .
m B.
13;12 .
m C.
13; 12 .
m D.
12;13 .
m
Câu 11: Cho hàm số
f x
liên tục trên
0; .

Biết
2
1
x
một nguyên hàm của hàm số
' ln
y f x x
1
2 .
ln 2
f Khi đó,
2
1
f x
dx
x
bằng
A.
7
.
4
B.
1
.
2
C.
1
.
2
D.
7
.
4
Câu 12: Trong không gian
,
Oxyz
cho mặt phẳng
: 2 1 0.
x y
Vectơ nào sau đây một vectơ pháp
tuyến của
?
A.
1;2; 1 .
B.
1;2;0 .
C.
1; 2;0 .
D.
1;2;0 .
Câu 13: Cho số phức
z a bi
1
w .
2
z z
Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?
A.
w 2.
B.
w
là một số thực.
C.
.
w i
D.
w
là số thuần ảo.
Câu 14: Cho một khối chóp có diện tích đáy
2
6 ,
B a
chiều cao
3 .
h a
Thể tích khối chóp đã cho bằng
A.
3
6 .
a
B.
3
18 .
a
C.
3
9 .
a
D.
3
54 .
a
Câu 15: Cho tích phân:
1
1 ln
.
e
x
I dx
x
Đặt
1 ln .
u x
Khi đó
I
bằng
A.
1
2
0
2 .
I u du
B.
1
2
0
2 .
I u du
C.
0
2
1
.
2
u
I du
D.
0
2
1
.
I u du
Câu 16: Cho hàm số
y f x
đạo hàm trên
4 3
' 2 3 1 2 .
f x x x x
Số điểm cực trị của
hàm số đã cho là
A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.
Câu 17: Gọi
H
hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
2
5 4
y x x
trục
.
Ox
Thể tích của khối tròn
xoay sinh ra khi quay hình
H
quanh trục
Ox
bằng:
A.
9
.
2
B.
81
.
10
C.
81
.
10
D.
9
.
2
Câu 18: Cho hàm số
.
f x
Bảng biến thiên của hàm số
'
f x
như sau:
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/
3
Số điểm cực trị của hàm số
2
2
y f x x
là:
A. 7. B. 9. C. 3. D. 5.
Câu 19: Số giao điểm của đồ thị hàm số
4 2
4 1
y x x
và đồ thị hàm số
2
1
y x
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 20: Hàm số
2
4
x m
y
x
đồng biến trên các khoảng
;4

4;

khi
A.
2 2.
m
B.
2
.
2
m
m
C.
2
.
2
m
m
D.
2 2.
m
Câu 21: Cho hình nón
N
đỉnh
,
S
bán kính đáy
1
r
và độ dài đường sinh
2 2.
l Mặt cầu đi qua
S
đường tròn đáy của
N
có bán kính bằng
A.
4 7
.
7
B.
8 7
.
7
C.
7.
D.
4
.
3
Câu 22: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của một quốc gia
X
0,2%. Năm 1998 dân số của quốc gia
X
125500000 người. Hỏi sau bao nhiêu năm thì dân số của quốc gia
X
là 140000000 người?
A. 54 năm. B. 6 năm. C. 55 năm. D. 5 năm.
Câu 23: Cho hàm số
1
.
1
x
y
x
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng
;1

1; .

B. Hàm số đồng biến trên
;1 1; .
 
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
;1 .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng
1; .

Câu 24: Cho hình nón có bán kính đáy
2
r
và độ dài đường sinh
4.
l
Diện tích xung quanh của hình nón đã
cho bằng
A.
32 .
B.
8 .
C.
16 .
D.
48 .
Câu 25: Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình dưới. Số nghiệm thực của phương trình
1
f x
Tải tài liệu miễn phí tại đây: https://vndoc.com/

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, có lời giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội lần 1 thuộc chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 118
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm