Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 16

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 4 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 4 các môn năm 2020 - 2021.

Bài tập lớp 3 môn tiếng Anh lên 4 có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh 3 cả năm, đề kiểm tra môn tiếng Anh lên lớp 4 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh với nội dung bám sát chương trình học của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Exercise 1: Hãy khoanh tròn các từ khác loại

1. A. I B. she C. nice
2. A. what B. my C. where
3. A. bye B. hi C. hello
4. A. book B. big C. pencil
5. A. Classroom B. library C. dad

Exercise 2: Hãy khoanh tròn đáp án đúng

1. ………………. your name?

A. What’s

B. what

C. how

2. My ………………….. Alan.

A. Name

B. name’s

C. name’s is

3. This is my friend. ……………………… is Lan.

A. It

B. she

C. this

4. ……………… is my friend.

A. He

B. they

C. what

5. …………………… your book, please.

A. Close

B. what

C. cloes

Exercise 3: Hãy nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B

1. May I go out? A. that is a table.
2. How are you? B. yes, you can.
3. What’s that? C. it’s Thang Long school.
4. Is your school big? D. I’m fine, thank you.
5. What’s its name? E. yes, it is.

Exercise 4: Hoàn thành những từ còn thiếu.

1. St……………. up, please.

2. Good b……….

3. Good mor……………..

4. Sit do………, please

5. That’s a ru………

Exercise 5: Sắp xếp những câu sau thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh

……….. Miss Lan, this is Nam. He’s my friend.

……….. Good morning Hoa.

………..Nice to meet you, too.

……….. Good morning Miss Lan.

…………Nice to meet you Nam.

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Hãy khoanh tròn các từ khác loại

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

Exercise 2: Hãy khoanh tròn đáp án đúng

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - A; 5 - A;

Exercise 3: Hãy nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

Exercise 4: Hoàn thành những từ còn thiếu.

1. Stand. up, please.

2. Good bye.

3. Good morning

4. Sit down, please

5. That’s a ruler

Exercise 5: Sắp xếp những câu sau thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh

……3….. Miss Lan, this is Nam. He’s my friend.

……2….. Good morning Hoa.

……5…..Nice to meet you, too.

……1….. Good morning Miss Lan.

……4……Nice to meet you Nam.

Download đề thi & đáp án tại: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 số 16. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 519
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm