Đề thi chọn đội tuyển môn Toán lớp 6 trường THCS Tam Đảo năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THCS TAM ĐẢO
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN MÔN TOÁN 6 VÒNG 1
Thời gian làm bài: 90 phút (không tính thời gian giao đề)
Ngày thi:13/08/2018
------------------------------------
Câu 1 (2 điểm)
a) Tìm y biết
242 1616
2
7
363 2121
y
b) Tính x biết (48 0,75 240 : 10) (16 0,5 16 : 4) =
2
3
x
Câu 2 (2 điểm). Tính:
a) 4,32 + 0,08 + 0,02 + 0,53 =
b)
2 3 4 5 1 1 1
3 4 5 6 2 3 6
=
Câu 3 (1,5 điểm)
Bốn người góp tiền mua chung một chiếc ti vi. Người thứ nhất góp số tiền bằng 1/2
số tiền của 3 người kia. Người thứ 2 góp 1/3 số tiền của 3 người còn lại. Người thứ 3
góp 1/4 số tiền của 3 người kia. Hỏi chiếc ti vi đó giá bao nhiêu? Biết rằng người thứ 4
đã góp 2.600.000 đồng.
Câu 4 (1.5 điểm)
Cho một s tự nhiên ba chữ số. Người ta viết thêm số 90 vào bên trái số đó để
được một số mới 5 chữ số. Lấy số mới này chia cho số đã cho thì được thương
721 không dư. Tìm số tự nhiên ba ch số đã cho.
Câu 5 (2 điểm)
Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD = 3 x DB. Trên cạnh
AC lấy điểm E sao cho AE = 4 x EC. Biết rằng diện tích tam giác ABE lớn hơn diện
tích tam giác ADC 2cm
2
. y tính diện tích tam giác ABE.
Câu 6 (1 điểm)
Cho dãy số: 6; 7; 9; 12; 16;… Hỏi s hạng thứ 61 của dãy số nào?
---------------Hết---------------
Học sinh không được s dụng máy tính cầm tay. Giám thị coi thi không giải thích thêm!
Họ và tên thí sinh: ................................................. Số báo danh: .......... Phòng thi số:
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 6 NG 1
Câu
Điểm
1a
242 1616
2
7
363 2121
y
2 16 2
3 21 7
y
10 2
7 7
y
10 2 10 7
: 5
7 7 7 2
y
1
1b
2
3
x
2
8
3
x
2
8: 12
3
x
1
2a
1
2b
2 3 4 5 1 1 1 2 3 4 5
0 0
3 4 5 6 2 3 6 3 4 5 6
1
3
1 1
2 1 3
1 1
3 1 4
1 1
4 1 5
1 1 1 13
1
3 4 5 60
13
2600000 : 12000000
60
1.5
4
abc
0; , , 10a a b c
90 721abc abc
90000 721abc abc
90000 720 abc
90000 : 720 125abc
1.5
5
3
4
ADC
ABC
S
S
4
5
ABE
ABC
S
S
2 4 3 1
5 4 20
ACD ABE ACD
ABE
ABC ABC ABC ABC
S S S
S
S S S S
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
2 20 40
ABC
S cm
2
3
40 30
4
ABE
S cm
6
1 60 60
6 1836
2
1
Tham khảo chi tiết các đề thi đầu năm lớp 6 tại đây:
https://vndoc.com/khao-sat-chat-luong-dau-nam-lop-6

Đề thi chọn đội tuyển môn Toán lớp 6

Đề thi chọn đội tuyển môn Toán lớp 6 trường THCS Tam Đảo năm 2018 - 2019 là đề thi tuyển đầu vào chọn bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi THCS, giúp các em học sinh luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi. Mời các thầy cô, các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 6 bao gồm 6 câu hỏi tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 6, chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 6, học kì 2 lớp 6 và thi học sinh giỏi THCS.

Đánh giá bài viết
87 4.834
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối tri thức Xem thêm