Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề thi giữa học 1 lớp 9 môn Toán năm 2020 - 2021
* Ma trËn
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
1/ Khái niệm
căn bậc hai.
Căn thức bậc
hai và hằng
đẳng
thức
2
A A
Các phép tính
và các phép
biến đổi đơn
giản căn thức
bậc hai, rút
gọn biểu thức
Thực hiện được
các phép tính
về căn bậc hai
Vận dụng hằng
đẳng thức
2
A A
Vận dụng
được các quy
tắc nhân và
chia các căn
bậc hai. Biết
rút gọn biểu
thức chứa căn
thức bậc hai.
Sử dụng được
kết quả rút gọn
để giải một bài
toán liên quan
Số câu
Số điểm
Tỉ l
2
2
20%
4
3,5
35%
7
6,0 điểm
60%
2. Căn bậc ba
Tìm được căn
bậc ba của một
số thực
Giải được
phương trình
chứa căn bậc
ba
Số câu
Số điểm
Tỉ l
1
0,5
5%
1
0,5
5%
2
1,0 điểm
= 10%
3. Một số hệ
thức về cạnh
và đường cao
trong tam giác
vuông. Tỉ số
lượng giác của
góc nhọn. Một
số hệ thức về
cạnh và góc
Trình bày được
bài toán giải
tam giác vuông
Vận dụng
được các hệ
thức b
2
= ab’,
c
2
= ac’
Vận dụng
được các hệ
thức giữa các
cạnh góc
vuông, cạnh
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
trong tam giác
vuông
huyền và tỉ số
lượng giác của
các góc nhọn
trong tam giác
vuông để giải
bài tập
Số câu
Số điểm
Tỉ l
1
1,75
17,5%
1
1,25
12,5%
2
3,0 điểm
30%
Tổng số câu
4
6
11
Tổng số điểm
4,25
5,25
10.0
Đề kiểm tra
Câu 1: Thực hiện phép tính: (2,5 điểm)
a/
8350218
b/
8437
2
c/
3 3
27 125
Câu 2: Tìm , biết: 1,5 điểm)
a/
432
2
x
b/
3
1 2x
Câu
3: (2,5 điểm):
Cho A =
1 1 1
:
1
1 1 1 1
x x x x x
x
x x x x
 
 
 
 
với 
0 và 
1
a) Rút gọn A
b) Tính giá trị của A với  = 4
c) So sánh A với 2
Câu
4: (3,0 điểm): Cho
ABC vuông tại B. Biết AB = 8m;
0
45C
a) Hãy giải tam giác vuông ABC .
b) Trên tia BC lấy điểm D sao cho
0
14CAD
. Tính AD = ?
Câu 5: (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
B =
3 2 4 3 2 4x x x x
Hướng dẫn chấm
Câu 1:
a/
18 2 50 3 8 3 2 10 2 6 2
(0,5 điểm)
2
0,5 điểm)
b/
212212108437
2
0,5 điểm)
10
0,5 điểm)
c/
3 3
27 125 3 5 2
(0,5 điểm)
Câu2:a/
432432
2
xx
0,25 điểm)
432 x
hoặc
432 x
0,5 điểm)
2
1
x
hoặc
2
7
x
0,25 điểm)
b/
3
1 2 2 8 10x x x
0,5 điểm)
Câu
3: (2,5 điểm):
Biến đổi được:
a) A =
1 1 1
:
1
1 1 1 1
x x x x x
x
x x x x
 
 
 
 
= 0,25 điểm)
1) 1) 1 ) 1) 1) 1) 1)
:
1) 1) 1) 1)
x x x x x x x x x
x x x x
 
 
 
 
=
2 1 2 1 2 1
:
1) 1) 1) 1)
x x x x x x x x x
x x x x
 
 
 
 
=
4 2 1
:
1) 1) 1) 1)
x x
x x x x
 
 
 
 

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2020 - 2021

Đề thi giữa học kỳ 1 lớp 9 môn Toán năm 2020 - 2021 được VnDoc tổng hợp và chia sẻ. Tài liệu gồm tất cả các đề thi của các tỉnh trên cả nước, hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2020 - 2021 được VnDoc chia sẻ trên đây. Đề cương ôn thi gồm bài tập nằm trong chương trình Toán lớp 9. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn ôn tập. Chúc các bạn ôn thi tốt ngoài ra các bạn nhớ thường xuyên tương tác với VnDoc.com để nhận thêm nhiều tài liệu hay và bổ ích đấy

..............................................................

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2020 - 2021, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 1.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 9 Xem thêm