Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán

TUYN TẬP 101 ĐỀ ÔN THI GIA HC KÌ I TOÁN 9 Trang 1
TRƯỜNG THC NGHIM KHGD
ĐỀ S 1
LP TOÁN THY THÀNH
ĐỀ KIM TRA GIA HC K I
Năm học: 2019 2020
Môn : Toán 9
Thi gian làm bài: 90 phút
Bài 1: (1,5 điểm) Tính:
a)
99 18 11 . 11 3 22A
b)
4 2 3 4 2 3B
c)
5 7 7 1
6.
2
7 2 7 1
C

Bài 2. (2,0 điểm). Giải các phương trình sau:
a)
2 1 1xx
b)
2
4 2 0xx
Bài 3: (2 điểm) Cho biu thc
2 3 3
, 0; 9
9
33
a a a
B a a
a
aa

a) Tính giá tr ca A khi
16a
b) Rút gn biu thc
A
P
B
.
c) So sánh
P
vi
1
Bài 4: (3,5 điểm)
1. (1 điểm) Mt chiếc tivi hình ch nht màn hình phng 75 inch
( đường chéo tivi dài 75 inch) có góc to bi chiu rng
và đường chéo là
0
53 08'
. Hi chiếc tivi y có chiu dài,
chiu rng là bao nhiêu cm ? Biết 1 inch =
2,54
cm.
( Kết qu làm tròn đến ch s thp phân th nht )
2. Cho tam giác
EMF
vuông tại M, đường cao
MI
. V
,IP ME P ME
,IQ MF Q MF
.
a) Cho biết
3
4 , sin
4
ME cm MFE
. Tính độ dài các đoạn
,,EF EI MI
.
b) Chng minh
2
..MP PE MQQF MI
Bài 5 ( 0,5 điểm) Tìm GTNN của biểu thức:
22
6 9 2 1A x x x x
75
inch
TUYN TẬP 101 ĐỀ ÔN THI GIA HC KÌ I TOÁN 9 Trang 2
THCS ARCHIMEDES ACADEMY
T TOÁN
LP TOÁN THY THÀNH
ĐỀ S 2
ĐỀ KIM TRA THÁNG 9
TOÁN 9 NĂM HỌC : 2019 2020
Thi gian làm bài : 90 phút
Bài 1: (1,5 điểm)
1) Tính giá tr các biu thc sau
a)
3 5 14 6 5A
b)
2 28
2
2
37
B
2) Thu gn biu thc
2 1 2 1C x x x x
vi
12x
Bài 2 ( 2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a)
9 18 2 16xx
b)
2 3 1 1 0x x x
Bài 3:( 2,5 điểm) Cho hai biu thc :
2x
P
x
1 7 3 3
9
33
x x x x
Q
x
xx

vi
0; 9xx
1) Tính giá tr ca biu thc P khi
16x
2) Rút gn Q
3) Cho M = P.Q. Tìm các giá tr của x để
0M
Bài 4(3,5 điểm) Cho đường tròn (O;R) , đường kính AB. Gọi M trung điểm ca OB, C
một điểm di động trên nửa đường tròn (O) ( C khác A B) , tia CM ct (O) ti D. gi H
trung điểm ca CD.
a) Chng minh H thuộc đường tròn đường kính OM.
b) Gi s
0
120COD
, tính đọ dài CD và OH theo R.
c) Gi I là trc tâm ca tam giác ACD. Chng minh B,H,I thng hàng.
d) Chng minh rng I luôn nm trên một đường tròn c định khi C di động trên (O).
Bài 5(0,5 điểm) Cho x,y,z là các s thc không âm tha mãn
6x y z
.
Tính giá tr ln nht và giá tr nh nht ca biu thc
N x y y z z x
TUYN TẬP 101 ĐỀ ÔN THI GIA HC KÌ I TOÁN 9 Trang 3
THCS ARCHIMEDES ACADEMY
T TOÁN
LP TOÁN THY THÀNH
ĐỀ S 3
ĐỀ KIM TRA THÁNG 9
TOÁN 9 NĂM HỌC : 2019 2020
Thi gian làm bài : 90 phút
Câu 1. (1,5 điểm)
1) Tính giá tr ca biu thc
a)
4 3 19 8 3A
b)
3 52
3
2
4 13
B
2) Rút gn biu thc sau:
2 1 2 1C x x x x
vi
2x
Câu 2. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a)
9 27 3 16xx
b)
2 7 2 2 0x x x
Câu 3. (2,5 điểm) Cho biu thc
3x
P
x
1 9 4 4 4
16
44
x x x
Q
x
xx

vi
0, 16xx
a) Tính giá tr ca biu thc P khi
9x
b) Rút gn biu thc Q
c) Cho
.M PQ
. Tìm các giá tr ca x để
0M
Câu 4. (3,5 điểm) Cho đường tròn (O), đường kính
2AB R
. Gi M trung điểm ca OB, đường
thng d luôn đi qua M ct (O) ti CD. Gi H là trung điểm ca CD.
a) Chng minh H thuộc đường tròn đường kính OM
b) Gi s
3CD R
, tính độ dài OH theo R và s đo góc
COD
c) Gi I là trc tâm ca tam giác ACD. Chng minh H là trung điểm ca BI.
d) Cho đường thng d thay đổi luôn đi qua M. Chứng minh điểm I luôn nm trên một đường
tròn c định.
Câu 5. (0,5 điểm) Cho x, y, z là các s thc không âm tha mãn
3x y z
Tìm giá tr ln nht và giá tr nh nht ca biu thc
N x y y z z x
-----------------Hết----------------
Học sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 9

101 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là bộ đề ôn thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

101 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán. Đề cương ôn thi gồm bài tập nằm trong chương trình Toán lớp 9. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn ôn tập. Chúc các bạn ôn thi tốt ngoài ra các bạn nhớ thường xuyên tương tác với VnDoc.com để nhận thêm nhiều tài liệu hay và bổ ích đấy

..............................................................

Ngoài 101 Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Toán, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 662
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 9 Xem thêm