Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử năm học 2020 - 2021

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử năm 2020

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử năm học 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Bộ đề gồm có 7 câu hỏi giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập cũng như củng cố thêm kiến thức môn Toán lớp 9 chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tải và tham khảo tài liệu dưới đây

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6,0 Điểm 15 Câu, làm bài trong thời gian…..phút)

Khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Ba nước đầu tiên ở Đông Nam Á lật đổ chính quyền thực dân ngay trong năm 1945 là

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Trung Quốc.

C. Thái Lan,Việt Nam, Cam-pu-chia.

D. Ma-lai-xi-a, Lào, Mi-an-ma.

Câu 2. Mục tiêu quan trọng nhất của tổ chức ASEAN là

A. tập trung vào vấn đề an ninh và ổn định khu vực.

B. tập trung hợp tác mọi mặt về quốc phòng.

C. phát triển kinh tế và văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung.

D. liên minh quân sự, chính trị, văn hóa giáo dục, quốc phòng, kinh tế.

Câu 3. Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào?

A. 8/8/1976.

B. 28/7/1995.

C. 8/7/1997.

D. 30/4/1999.

Câu 4. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A. từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.

B. nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh.

C. sự ra đời của khối ASEAN.

D. ngày càng mở rộng đối ngoại hợp tác.

Câu 5. Khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm mấy nước?

A. 10 nước        B. 11 nước            C. 12 nước            D. 13 nước

Câu 6. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập với sự tham gia cua các nước

A. Lào, Việt Nam, Mi an ma, Phi lip pin, Xin ga po.

B. In đô nê xi a, Ma lay xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Việt Nam

C. Cam- pu- chia, Ma lay xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Thái Lan

D. In đô nê xi a, Ma lay xi a, Phi lip pin, Xin ga po, Thái Lan

Câu 7. Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực

A. phồn vinh

B. hòa bình

C. mậu dịch tự do

D. ổn đinh và phát triển

Câu 8. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực

A. Bắc Phi.          B. Nam Phi            C. Trung Phi.            D. Tây Phi.

Câu 9. Sự kiện nào đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của chủ nghĩa thực dân ở châu Phi?

A. Cách mạng Cu-ba thành công.

B. Chế độ A-pác-thai bị xóa bỏ.

C. Các quốc gia Đông Nam Á giành độc lập.

D. Cách mạng Trung Quốc giành thắng lợi.

Câu 10. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân tồn tại ở Cộng hòa Nam Phi dưới hình thức

A. chế độ phân biệt chủng tộc.            B. chế độ thực dân.

C. chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.           D. chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Câu 11. Nen -xơn -man- đê- la là tổng thống da đen đầu tiên của

A. Đức.               B.    Chi-lê.          C. Nam Phi.              D. Cu-ba.

Câu 12. Trong lịch sử thế giới thế kỉ XX, năm 1960 được gọi là

A. năm châu Mĩ.

B. năm châu Phi.

C. năm lục địa bùng cháy.

D. năm lục địa mới trỗi dậy.

Câu 13. Chế độ A pac thai đã bị đánh đổ ở Nam Phi năm

A. 1993              B. 1994                C. 2000                 D. 2010

Câu 14. Vị lãnh tụ đã dẫn dắt cách mạng Cu Ba lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ và từng bước tiến lên CNXH là ai?

A. Nen -xơn -man- đê- la

B. Chê Ghê-va-na.

C. Gooc-ba-chop.

D. Phi-đen Cax-tơ-rô.

Câu 15. Sự kiện lịch sử mở đầu cho cách mạng Cu – ba là

A. cuộc tấn công vào pháo đài Môn – ca – đa( 26/7/1953 ).

B. nghĩa quân Cu – ba mở cuộc tấn công (1958 ).

C. cuộc đổ bộ của tàu “Gran - ma” lên đất Cu – ba ( 1956 )

D. nghĩa quân Cu – ba chiếm lĩnh thủ đô La – ha – ba – na ( 1/1/1959 )

II- PHẦN TỰ LUẬN: (4,0 Điểm 2,0 Câu, làm bài trong thời gian…..phút)

Câu 1. (1,5 điểm)

So sánh sự khác biệt giữa phong trào GPDT ở châu Á,châu Phi và Mĩ La tinh?

Câu 2 (2,5 điểm)

Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?

HƯỚNG DẪN CHẤM

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM:

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ĐA

A

C

B

A

B

D

C

A

B

A

C

B

A

D

A

II- PHẦN TỰ LUẬN:

Câu

Đáp án

Điểm

1

- Phong trào GPDT ở châu Á, châu Phi là chống đế quốc và tay sai, giành độc lập tự do dân chủ, thành lập Nhà nước độc lập.

- Phong trào GPDT ở Mĩ La- tinh là đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.

1,0

1,0

+ Trong kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta Phiđen Caxtơrô là nguyên thủ nước ngoài duy nhất vào tuyến lửa Quảng Trị để động viên nhân dân ta.

- Bằng trái tim và tình cảm chân thành, Phiđen và nhân dân Cu Ba luôn ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân VN “Vì Việt Nam, Cu Ba sẵn sang hiến cả máu”.

+ Sau 1975 Cu Ba đã giúp nhân dân ta xây dựng thành phố Vinh, bệnh viện Cu Ba ở Đồng Hới (Quảng Bình).

0,5

0,5

2

- Xu hướng nổi bật đầu tiên là mở rộng thành viên ASEAN từ Asean 6 thành Asean 10.Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á cùng đứng trong một tổ chức thống nhất.

- Trên cơ sở đó, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực ĐNA hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh. Một chương mới mở ra trong khu vực Đông Nam Á.

0,5

0,5

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử năm học 2020 - 2021. Đề thi gồm 7 câu hỏi nằm trong chương trình Toán lớp 9. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn ôn tập. Chúc các bạn ôn thi tốt ngoài ra các bạn nhớ thường xuyên tương tác với VnDoc.com để nhận thêm nhiều tài liệu hay và bổ ích đấy

..............................................................

Ngoài Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử năm học 2020 - 2021, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
7 5.434
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 9 Xem thêm