Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (hình học) lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán (hình học) lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016. Tài liệu gồm 2 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 phần hình học, mỗi đề có 2 câu hỏi với thời gian làm bài là 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu năm 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 1

Câu 1: (6,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a. Cạnh SA vuông góc với đáy, SD tạo với đáy một góc 450.

a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
b. Gọi E là trung điểm cạnh AD, I là điểm nằm trên cạnh SD sao cho ID = 2SI. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AI và CE.

Câu 2: (4,0 điểm)

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có cạnh bên là 2a. Đáy ABC là tam giác vuông tại A. Biết AB = a, AC = 2a. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'.

-------Hết-------

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 2

Câu 1: (6,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a. Cạnh SA vuông góc với đáy, SB tạo với đáy một góc 450.

a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
b. Gọi M là trung điểm cạnh AD, N là điểm nằm trên cạnh SD sao cho ND = 2SN. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AN và CM.

Câu 2: (4,0 điểm)

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có cạnh bên là 2b. Đáy ABC là tam giác vuông tại A. Biết AB = 2b, AC = 3b. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'.

-------Hết-------

Đánh giá bài viết
1 790
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm