100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I

100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I

100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I. Tài liệu gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm phục vụ việc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ I sắp tới. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh đạt được kết quả cao. Mời các bạn tham khảo chi tiết tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết 100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 110 câu hỏi trắc nghiệm về môn Toán lớp 12 để ôn tập cho kiểm tra giữa học kì I. Qua bài viết bạn đọc có thể luyện tập được cách tính đạo hàm, giá trị cực đại của hàm số, cực trị của hàm số, tìm phương trình tiếp tuyến, viết phương trình đường tròn... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I

Câu 1) Cho hàm sốÔn thi giữa học kỳ Iđạo hàm y' của hàm số là

Ôn thi giữa học kỳ I Ôn thi giữa học kỳ I Ôn thi giữa học kỳ I Ôn thi giữa học kỳ I

Câu 2) Cho hàm số y= eainx gọi y' là đạo hàm của hàm số khẳng định nào sau đây đúng.

A) y'= ecosx B) y'= esinxcosx
C) y'= -cosx esinx D) y'= sinx ecosx

Câu 3) Cho hàm số y = Ln(2x+1) gọi f '(x) là đạo hàm cấp 1 của hàm số f '(o) bằng

A) 2 B) 1 C) ½ D) 0

Câu 4) Đường tròn tâm I (1,-3) bán kính R =4 có phương trình là:

A) (x+1)2 + (y -3)2 = 16 B) (x-1)2 + (y+3)2 =16
C) (x-1)2 + (y + 3)2 = 4 D) x2 + y2 - 2x + 6y - 4 =0

Câu 5) Đường thẳng qua góc tọa độ (0,0) nhận Ôn thi giữa học kỳ I(2,-1) làm pháp vecto có phương trình là

A) 2x –y = 0 B) 2x –y+1 = 0
C) x -2y +1 = 0 D) x- 2y = 0

Câu 6) Đường tròn x2 + y2 – 4x - 2y +1 = 0 làm bán kính đường tròn có độ dài là

A) 4 Ôn thi giữa học kỳ I C) 2 D) 1

Câu 7) Cho hàm số y = cos2x gọi y'' là đạo hàm cấp 2 của y, hệ thức nào sau đây là đúng.

A) 2 y + y'' = 0 B) 4 y'' –y = 0
C) y'' – y =0 D) 4 y +y'' = 0

Câu 8) Hàm số y = x3 + 3x2 – 4 có giá trị cực đại bằng

A) 0 B) 1 C) - 4 D) - 24

Câu 9) Hàm số nào sau đây có cực trị

A) y = 3x – 5 B) y = x3 – 2x2 + 5
C) y = x3 + 1 D) y = x3 + x – 1

Câu 10) Hàm số Ôn thi giữa học kỳ Icó giá trị đạo hàm là

A) 3 B) -5 C) -1 D ) 3

Câu 11) Hàm số y = x3 + 3x2 + 5 có mấy cực trị

A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

Câu 12) Cho hàm số f(x) = x ex gọi f ''(x) là đạo hàm cấp 2 ta có f ''(1) bằng:

A) 1 B) 2e C) 0 D) 3e

Câu 13) Trong mặt phẳng 0xy cho A(1,2); B(3,4); C(m, - 2) để 3 điểm A, B , C thẳng hàng giá trị m bằng

A) m = - 3 B) m = 3 C) m = 1 D) m = 2

Câu 14) Đường thẳng (d) đi qua điểm A(1, 2) và song song với đường thẳng (d'): 2x–3y+5 = 0 có phương trình là

A) 2x - 3y = 0 B) 3x -2y + 1 =0
C) 2x -3y + 4 =0 D) 2x -3y – 1 = 0

Câu 15) Tọa độ giao điểm A của 2 đường thẳng d : x + y – 4 = 0, d' : 2x – y +1 = 0 là

A) A (-1 ,2)

B) A (-1 ,3)

C) A (1 ,3)

D) A (0 ,1)

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn 100 câu trắc nghiệm toán lớp 12: Ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 2.437
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm