Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ KIM TRA GIA HC KÌ II NĂM HC 2018 -2019
TP H CHÍ MINH
MÔN TOÁN - Khi 10
TRG THPT NGUYN CHÍ THANH
ĐỀ CHÍNH THC
Thi gian làm bài 60 phút
(Không tính thi gian phát đề )
Câu 1: ( 5,0 đim ) Gii các bt phương trình sau:
a/
2
3 7 4 0
x x
+
b/
2
2
(2 3)(4 3 )
0
9
x x x
x
+
c/
2
4 3
1
x x
x
x
+
<
d/
2
2 15 3
x x x
Câu 2:(1,0 đim). Tìm tham s m để hàm s sau có tp xác định là tp các s thc R .
(
)
( )
2 2
4 2 2 1 4
y m x m x
= + +
Câu 3:(4,0 đim). Trong mt phng Oxy, cho tam giác ABC biết phương trình các cnh là
( ) :2 3 7 0 ; (BC):2x - y + 1 = 0 ; (CA): x
- y + 3 = 0
AB x y
+ =
.
a/ (1,5 đim ) : Tính ta độ các đỉnh ca tam giác.
b/ (0,5 đim ) : Viết phương trình đưng cao AK . (K thuc cnh BC).
c/ (1 đim ) : Tìm ta độ đim A’ là đim đi xng ca đim A qua đường thng BC.
d/ (1 đim ) : Tìm tp hp các đim cách đều hai cnh BC và AC.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Nội dung tài liệu gồm 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 60 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.592
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm