Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT C Nghĩa Hưng - Nam Định

Trang 1/2 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THPT C NGHĨA HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 02 trang)
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn thi: TOÁN Lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
Họ và tên:………………………………….Số báo danh:……………………………….
Mã đề thi
132
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
Học sinh ghi mã đề và kẻ bảng sau vào giấy thi
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
16
Đáp án
Câu 1. Xét các mệnh đề:
2
a b
ab
,
2 2
2
a b
ab
,
2
2
a b
ab
,
2
2
.
Số mệnh đề đúng với mọi số thực
,a b
là:
A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
Câu 2.Với
0
x
, giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2
27
2P x
x
A.
2 54
B. 9 C. 6 D. 29
Câu 3. Tìm m > 0 để phương trình
07
2
mmxx
có hai nghiệm
21
, xx
thỏa mãn: 34
2
2
2
1
xx .
A.
6
m
. B.
7
m
. C.
3
m
. D.
9
m
.
Câu 4. Điểm
(2; 1)
A
thuộc vào miền nghiệm của bất phương trình nào dưới đây ?
A.
2 3 0
x y
B.
2 3 4 0
x y
C.
3 4 5 0
x y
D.
7 0
x y
Câu 5. Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để phương trình
2 2 2
( 1) 3 4 0
m x mx m
hai
nghiệm trái dấu.
A.
2 2
m
B.
2
m
hoặc
2
m
C.
0
m
D.
2 2
m
Câu 6. Tìm tập nghiệm của hệ bất phương trình
2
2 3 5
2 3 0
x x
x x
.
A. S=(2;+∞). B. S= (-1;3) C. S=(2;3). D. S=(3;+∞).
Câu 7. Nhị thức bậc nhất
( ) 3 6
f x x
mang dấu dương trên khoảng nào ?
A.
(0; )
B.
( ;+ )
C.
( ;2)
D.
(2; )
Câu 8. Tìm tập nghiệm của bất phương trình
2 1
0
3 6
x
x
.
A.
1
2;
2
B.
 
1
; 2 ;
2
C.
1
;2
2
D.
1
2;
2
Câu 9. Cho tam thức bậc hai
2
( ) 25 10
f x x x
. Hãy chọn đáp án đúng.
A.
( ) 0 5
f x x
B.
( ) 0 5
f x x
C.
( ) 0 5
f x x
D.
( ) 0
f x
với mọi
x
Câu 10. Cho kết quả xét dấu của hàm số
( )y f x
. Hãy chọn đáp án đúng.
x

1
2
3

( )f x
0
0
0
A.
2
( ) (1 )( 5 6)f x x x x
B.
2
( ) ( 3)( 3 2)f x x x x
C.
2
( ) ( 2)( 4 3)f x x x x
D.
( ) (1 )(2 )(3 )f x x x x
Câu 11. Tìm điều kiện của m để hệ bất phương trình
2
2 0
3 4 0
x m
x x
vô nghiệm.
A.
8
3
m
. B.
2
m
. C.
2
m
. D.
8
3
m
.
Trang 2/2 - Mã đề thi 132
Câu 12. Cho tam giác ABC
12, 13, 15
a b c
. Tính
cos B
.
A.
34
39
B.
25
39
C.
11
39
D.
5
9
Câu 13. Cho tam giác ABC
0
5, 7, 120
a b B
. Tính độ dài đường trung tuyến
a
m
xuất phát từ
đỉnh A.
A.
95
2
B. 3 C.
91
2
D.
93
2
Câu 14. Từ hai vị trí A B của một tòa nhà, nời
ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao AB
=70m, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang
góc
0
30
, phương nhìn BC tạo với phương nằm
ngang góc
0
15 30'
. Ngọn núi đó độ cao so với
mặt đất gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 135m. B. 234m.
C. 165m D. 195m.
Câu 15. Đường thẳng có phương trình
2 4 10 0
x y
song song với đường thẳng có phương trình nào
dưới đây.
A.
2 5 0
x y
B.
2 10 0
x y
C.
2 5 0
x y
D.
2 15 0
x y
Câu 16. Cho đường thẳng d phương trình
2 4 0
x y
điểm
(2;6)
A
. Tìm tọa độ điểm
M
nằm
trên d sao cho khoảng cách từ
M
đến
A
bằng 5. Biết
M
có hoành độ âm.
A.
( 1;2)
M
B.
( 2;0)
M
C.
( 3; 2)
M
D.
( 4; 4)
M
PHẦN 2: TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1( 2.75 điểm): Giải các bất phương trình sau:
a)
2 1 2
x
.
b)
2
2 13
5
3
x
x
.
c)
2 3 2
4 2 2 1 6 4
x x x x x
.
Bài 2. ( 0.5 điểm) Cho hai số thực dương x, y. Chứng minh rằng:
1 1 4
x y x y
.
Bài 3: (0.75 điểm) Tìm điều kiện của m để hàm số
2
2
2 3
( 2 3) 2 1
x
y
m x mx
xác định với mọi
.x R
Bài 4. (1.0 điểm) Cho
ABC
, biết AB = 2, AC = 3,
0
60
BAC
.
a) Tính độ dài cạnh BC.
b) Gọi M là trung điểm của AC, G là trọng tâm tam giác BMC. Tính diện tích tam giác BGC.
Bài 5. (1.0 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm A(1;2), B(-2;4).
a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
b) Gọi M là trung điểm của AB, viết phương trình tham số của đường thẳng OM.
---------------------------- Hết ----------------------------

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT C Nghĩa Hưng - Nam Định. Nội dung tài liệu gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm, 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT C Nghĩa Hưng - Nam Định. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.633
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm