Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề gồm có 02 trang)
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Môn: TOÁN Lớp 10
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 101
A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Caâu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. 15 là số nguyên tố. B. 5 là số chẵn. C. 5 là số vô tỉ. D. 15 chia hết cho 3.
Caâu 2. Cho hình chữ nhật ABCD
có cạnh AB = 4a AD = 3a . Tính T =
AD
AB
.
A. T = 7a. B. T = 25a
. C. T = a. D. T = 5a.
Caâu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABCA
(
2; 1
)
, B
(
4; 3
)
C
(
3; 5
)
. Tìm tọa độ
trọng tâm
G
của
ABC
.
A.
G
;
.
B. G
(
3; 1
)
. C. G
(
1; 3
)
. D. G
(
9; 3
)
.
Caâu 4. Tìm nghiệm của hệ phương trình
7 + 3 = 5
5 2 = 4
.
A.
= 2
= 3
. B.
= 20
= 11
. C.
= 2
= 3
. D.
= 1
= 4
.
Caâu 5. Tìm tập nghiệm S của phương trình
3
2 = 2.
A. =
{
6; 1
}
. B. =
{
1
}
. C. =
{
6
}
. D. =
{
0
}
.
Caâu 6. Một cái cổng hình parabol dạng
=
có chiều rộng
d = 4m. Tính chiều cao h của cổng (xem hình minh họa).
A. h = 8 m. B. h = -2 m.
C. h = 2 m. D. h = 2
2 m.
Caâu 7. Chiều dài của một mảnh đất hình chữ nhật là a = 19,485 ± 0,01. m số qui tròn của số gần
đúng 19,485.
A. 19,5. B. 19,49. C. 19,4. D. 20.
Caâu 8. Cho hai tập hợp A =
{
1; 2; 3; 4; 5
}
B =
{
4; 5; 6
}
. Tìm .
A. =
{
4; 5
}
. B. =
{
1; 2; 3
}
.
C. =
{
1; 2; 3; 6
}
. D. =
{
1; 2; 3; 4; 5; 6
}
.
Caâu 9. Cho hình thang ABCD vuông tại A DAB = 6a, CD = 3a AD = 3a. Gọi M là điểm thuộc
cạnh AD sao cho MA = a. Tính T =

+ 2
. 
.
A. T = 45a
. B. T = 27a
. C. T = 27a
. D. T = 45a
.
Caâu 10. Cho tam giác ABC, gọi M, N lần lượt trung điểm của hai cạnh AB AC. Mệnh đề nào ới
đây đúng?
A. MN
AB
cùng phương. B. MN
AC
cùng phương.
C. MN
BC
cùng phương. D. MN

cùng phương.
Caâu 11. Tìm tt c các giá trị ca tham s m để m số
(
)
=
(
2
)
+ 1 đồng biến trên .
A. > 2. B. > 0. C. 2. D. < 2.
Caâu 12. Tìm a và b để đồ th hàm số =
+  + 2 đi qua đim
(
3; 5
)
và có trục đối xứng là
đường thng = 1.
A. = 1; = 2. B. = 1; = 2. C.
=
, =
. D. =
, =
.
Caâu 13.
Cho hai tập hp A = [ + 1; + 4] B = (; 5). Tìm tất c các giá tr của m để = .
A. < 4. B. 4. C. > 4. D. 4.
Caâu 14. Cho hình bình hành ABCD.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
AB
+ AD
= AC
. B. AB
+ AD
= CD
. C. AB
+ AD
= BC
. D. AB
+ AD
= BD
.
Caâu 15. Cho tam giác ABC vuông tại A và có ABC
= 40
. Tính góc giữa hai vecCA
CB
.
A.
CA
, CB
= 40
. B.
CA
, CB
= 130
. C.
CA
, CB
= 140
. D.
CA
, CB
= 50
.
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Bài 1 ( 2,0 điểm ).
a. Tìm tập xác định của hàm số
1 3.yx x=−+
b. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
2
43yx x=−+
.
Bài 2 ( 2,0 điểm ).
a. Cho tam giác ABC có I trung điểm của BC, N là trung điểm của AI, M là điểm trên cạnh AB sao
3AB AM=
. Chứng minh rằng:
3
42
2
MB AN AB AC+=+
   
.
b. Trong htrục tọa độ Oxy, cho
(2; 1), (1;3), (5;4)
A BC
. Tìm tọa độ của vec
,
 
AB BC
chứng
minh tam giác ABC vuông tại B.
Bài 3 ( 1,0 điểm ). Giải phương trình
(
)
22
5 2 1 5.x x xx+ += ++
----------------------------------- HEÁT -----------------------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Môn TOÁN Lớp 10
HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm có 07 trang)
A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Mỗi câu đúng được 1/3 điểm)
MÃ ĐỀ: 101
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ĐA
D
D
B
C
C
C
A
D
B
C
A
B
B
A
D
MÃ ĐỀ: 102
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ĐA
A
D
B
A
A
A
C
C
B
B
D
D
B
B
C
MÃ ĐỀ: 103
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ĐA
C
B
D
A
A
A
A
D
B
C
B
C
B
D
B
MÃ ĐỀ: 104
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ĐA
B
A
C
B
D
B
D
C
D
A
C
C
A
C
D
MÃ ĐỀ: 105
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ĐA
A
B
B
A
B
C
A
A
D
D
C
D
C
B
C
MÃ ĐỀ: 106
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ĐA
A
D
A
B
C
D
B
C
D
C
A
A
B
C
B
MÃ ĐỀ: 107
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ĐA
B
B
B
A
D
A
C
C
A
C
D
C
D
D
D
MÃ ĐỀ: 108
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ĐA
A
B
A
D
C
C
D
A
B
C
B
B
D
B
C
MÃ ĐỀ: 109
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ĐA
C
D
A
A
C
D
B
D
B
C
B
A
C
B
B
MÃ ĐỀ: 110
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ĐA
A
B
B
C
B
B
C
D
C
A
A
C
D
A
D
MÃ ĐỀ: 111
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ĐA
D
D
C
A
D
A
B
C
A
B
B
B
D
C
A

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Tài liệu gồm 15 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, thời gian làm bài thi 60 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 3.094
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm