Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 2
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 -2019
Nội dung
kiểm tra
Số câu
số
điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
K
Q
HT
khá
c
T
N
K
Q
T
L
H
T
kh
ác
T
N
K
Q
T
L
HT
khá
c
TN
K
Q
T
L
HT
khá
c
T
N
K
Q
T
L
H
T
kh
ác
A. Kiểm tra
đọc
I. Đọc TT
Số câu
1
1
Số
điểm
4
4
II. Đọc hiểu
kiến thức
TV
1. Đọc hiểu
Số câu
2
2
1
1
4
2
Câu số
1,2
4,5
8
10
Số
điểm
1
1
1
1
2
2
2. Kiến thức
TV
Số câu
1
1
1
1
4
Câu số
3
6
7
9
Số
điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
2
B. Kiểm tra
viết
1. Nghe-viết
Số câu
1
1
Số
điểm
4
4
2. Viết
Số câu
1
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
đoạn, bài
Số
điểm
6
6
C. Nghe-nói
Tích hợp trong kiểm tra đọc
Tổng
Số câu
3
3
2
1
1
1
1
1
6
3
3
Số
điểm
1,5
1,5
8
0,5
1
6
0,5
1
3
3
14
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 2
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019
A. Đọc thành tiếng:
Đọc bài: “Hai anh em ( Sách TV2 Tập 1 Tr 119)
B. Đọc hiểu:
Đọc thầm làm bài tập: (Thời gian 15 20 phút):
Đọc thầm bài: “Hai anh em ( Sách TV2 Tập 1 Tr 119) làm bài tập:
Tìm viết lại ý trả lời em cho đúng trong mỗi câu hỏi sau vào chỗ
Câu 1: Hai anh em chia lúa như thế nào? (M1- TNKQ)
a. Phần em nhiều hơn.
b. Phần anh nhiều hơn.
c. Chia thành hai phần bằng nhau.
d. Chia thành bốn phần bằng nhau.
Câu 2 : Họ để lúa đâu? (M1-TNKQ)
a. Trên sân
b. Ngoài vườn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
c. Trên đường
d. Ngoài đồng
Câu 3. Từ ch hoạt động trong câu: "Hai anh em cày chung một đám ruộng" là. (M1 TNKQ)
a. chung.
b. cày.
c. đám.
d. ruộng.
Câu 4: Trong u “Sáng hôm sau, hai anh em ng ra đồng” Cụm từ: cùng ra đồng
Trả lời cho câu hỏi nào? (M2 TNKQ)
a. Ai gì?
b.Ai thế nào?
c. Ai m gì?
d. Tất cả c ý trên.
Câu 5: Đêm đến hai anh em ra đồng làm gì? (M2 TNKQ)
a. Cho thêm lúa sang phần của nhau.
b. Lấy lúa của phần người kia.
c. Gộp chung lúa cả hai phần lại.
d. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 6. Điền đúng hoặc sai vào câu sau mỗi người cho thế công bằng? (M2 TNKQ)
a. Anh hiểu công bằng chia cho em nhiều hơn em sống một mình vất vả.
b. Em hiểu công bằng chia cho anh nhiều hơn anh còn phải nuôi vợ
con.
c. Em hiểu công bằng chia hai đống lúa không bằng nhau thì mới công
bằng.
d. Anh hiểu công bằng chia hai đống lúa không bằng nhau thì mới công

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 có đáp án

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 có đáp án là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 có đáp án. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt lớp 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 khác:

Sau những giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, đừng cố ôn quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời gian để giải trí và lấy lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

Đánh giá bài viết
2 911
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 2 Xem thêm