Đề thi học kì 1 lớp 2 Trường Tiểu học Mỹ lợi A, Tiền Giang năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Trường tiểu học Mỹ Lợi A Thứ ..ngày…..tháng…….năm 2018
Họ tên:………………………………. KIỂM TRA CUỐI HỌC 1
Lớp: 2 Môn: Toán 2 (Thời gian 40 phút)
Năm học: 2018 2019
Điểm
Nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm):
Khoanh tròn vào u trả lời đúng hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1:
Tìm x, biết x + 10 = 15.
A. x = 5.
B. x = 7.
C. x = 4.
Câu 2:
Phép tính nào dưới dưới đây kết quả 90?
A. 55 + 35.
B. 20 + 76.
C. 69 + 30.
Câu 3:
Kết quả tính 13 - 3 - 4 bằng kết qu phép trừ nào dưới đây?
A. 12 8.
B. 12 6.
C. 12 7.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 4:
1 dm = .....cm.
A. 5 cm + 5 cm.
B. 1 cm.
C. 100 cm.
Câu 5:
Số liền sau số lớn nhất 2 chữ số là:
A. 99.
B. 98.
C. 100.
Câu 6:
Hình sau có:
A. 3 tứ giác.
B. 4 tứ giác.
C. 5 tứ giác.
B. PHẦN TỰ LUẬN (4 đ)
Bài 1 (1 điểm):
Đặt tính rồi tính
60 24 28 + 19 72 + 18 100 36
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bài 2 (1 điểm):
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tìm X:
a. x + 37 = 80 b. x - 36 = 12
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bài 3: (1 điểm):
Mảnh vải màu xanh dài 45 dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 17 dm.
Hỏi mảnh vải màu tím i bao nhiêu đề - xi - mét?
Bài giải
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bài 4 (1 điểm):
Tính hiệu, biết số bị trừ số lớn nhất hai chữ số s trừ 90.
Bài giải
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 Trường Tiểu học Mỹ lợi A, Tiền Giang

Đề thi học kì 1 lớp 2 Trường Tiểu học Mỹ lợi A, Tiền Giang năm 2018 - 2019 là tài liệu ôn tập môn Toán, Tiếng Việt giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 lớp 2 Trường Tiểu học Mỹ lợi A, Tiền Giang năm 2018 - 2019. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt lớp 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 khác:

Đánh giá bài viết
3 617
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 2 Xem thêm