Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán trường THCS Lương Thế Vinh năm 2018 - 2019

TRƯỜNG THCS & THPT
LƯƠNG THẾ VINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2018 − 2019
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút.
I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng vào bài làm
Câu 1. Tập hợp
{ }
= < | 3 15A x x
có phần tử là:
A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
Câu 2. Cho số
= 3 74N a b
chia hết cho 5 9 nhưng không chia hết cho
2. Khi đó
a b
là:
A.
0
B.
3
C.
3
D.
1
Câu 3. Nếu
x
số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số,
y
số nguyên âm
lớn nhất thì số đối của +x y là:
A.
96
B.
98
C.
98
D.
96
Câu 4. Trên đường thẳng
xy
lấy 2 điểm
,O A
sao cho = 6OA cm . Lấy
điểm
M
nằm giữa
O
A = 2AM OM . Khẳng định nào sau đây
sai?
A. Hai tia MA
MO
đối nhau
B.
M
là trung điểm của đoạn thẳng OA
C. = 4OA OM cm
D. = 2MA MO cm
Tải thêm tài liệu học tập tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-6
II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm). Thực hiện phép tính:
a)
( )
+ + + 126 53 20 53 126
b)
( )
{ }
0 2 3 2
2018 15 : 20.15 2 .5 25
c) + + + + +3 5 13 15 23 25 ... 93 95 103
Bài 2 (2,0 điểm). Tìm
x
biết:
a)
+ = ( 7) 11 20 18x
b)
=
2
11 6 3x
c)
( )
+ =
1800 : 3 14 30 72
x
x
d) + +2 1 ( 5)
x Ö x
x
Bài 3. (1,5 điểm) Một trường THCS cho tất cả các em học sinh xếp
hàng dưới sân trường để tập diễu hành. Nếu xếp mỗi hàng 40, 45, 60 học
sinh đều thừa 9 học sinh. Nhưng nếu xếp mỗi hàng 27 học sinh thì vừa
đủ. Hỏi trường THCS đó bao nhiêu học sinh, biết rằng trường THCS
đó có không quá 1000 học sinh?
Bài 4. (2,5 điểm) Trên hai tia
Ox
Oy
đối nhau, lấy điểm A Ox
điểm
B Oy
sao cho = 3OA cm = 8AB cm
a) Tính độ dài đoạn thẳng
OB
b) Gọi
C
là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính độ dài các đoạn
thẳng AC
OC
c) Lấy điểm
D Ox
sao cho = 2AD OD . Điểm
O
có phải là trung điểm
của đoạn thẳng
CD
không? Vì sao?
Bài 5. (0,5 điểm) Cho
*
,
a b
thỏa mãn số = + +(9 11 )(5 11 )
M a b b a
chia hết cho 19. Hãy giải thích vì sao
M
chia hết cho 361
HƯỚNG DẪN GIẢI
I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng vào bài làm
Câu 1. Tập hợp
{ }
= <
| 3 15
A x x
có phần tử là:
A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
Giải
Tập hợp A có số phần tử là: + =15 4 1 12 (phần tử)
Đáp án là C
Câu 2. Cho số = 3 74
N a b
chia hết cho 5 9 nhưng không chia hết cho
2. Khi đó
a b
là:
A. 0 B. 3 C. 3 D. 1
Giải
Vì số = 3 74
N a b
chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 nên = 5
b
Vì số = 3 745
N a
chia hết cho 9 nên + + + +
(3 7 4 5) 9
a
= 8a
Khi đó: = =8 5 3
a b
Đáp án là B

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019 của trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) có lời giải chi tiết và hướng dẫn giải cho từng phần giúp các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài để đạt được kết quả học tập cao, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Tham khảo đề ôn tập học kì 1 lớp 6

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2018 - 2019 - Đề 1

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 - Đề 1

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 - Đề 2

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 - Đề 3

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 - Đề 4

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 - Đề 5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 mới nhất gồm 2 phần Trắc nghiệm (4 câu) và Tự luận (5 câu) cho các em học sinh tham khảo, hệ thống toàn bộ chương trình học môn Toán lớp 6. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử ....và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
25 8.756
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm