Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán này là đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm 2015 có đáp án đi kèm. Đề thi hết học kì 2 lớp 10 môn Toán này là tài liệu ôn tập môn Toán hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 10, giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức môn Toán hiệu quả và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi cuối năm sắp tới. Thư viện đề thi VnDoc xin mời các bạn cùng tham khảo.

Do đây là đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán trường THPT Đa Phúc đã cũ, VnDoc mời bạn tham khảo mẫu đề thi học kì 2 môn toán lớp 10 mới nhất.

Đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 10 THPT Đa Phúc

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

ÐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

Môn: Toán - Khối 10 - Thời gian: 90 phút

Mã đề

268

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . .

Đề thi học kỳ 2 môn toán THPT Đa PhúcĐề thi học kỳ 2 môn toánĐề thi học kỳ 2 môn toán THPT Đa Phúc

Đáp án đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 10 THPT Đa Phúc

1

A

11

D

21

A

2

D

12

C

22

C

3

C

13

A

23

B

4

C

14

B

24

C

5

D

15

D

25

C

6

A

16

C

26

C

7

D

17

D

27

A

8

A

18

A

28

C

9

A

19

C

29

D

10

B

20

A

30

B

31

C

39

A

47

C

32

D

40

B

48

B

33

B

41

B

49

B

34

D

42

B

50

D

35

B

43

B

36

C

44

D

37

C

45

A

38

B

46

B

Đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 10 năm 2015

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

Năm học 2014 - 2015

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: Toán - LỚP 10

(Thời gian: 90 phút)

Câu 1.(3,0 điểm) Giải các bất phương trình sau

Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2.(2,5 điểm)

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 3.(4,0 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1; 0), B(2; 3) và đường tròn (C): x2 + y2 - 2x + 2y + 1 = 0

a). Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.

b). Xác định tâm I và bán kính R của đường tròn (C). Viết phương trình đường thẳng đi qua I và vuông góc với AB.

c). Chứng tỏ điểm A nằm trên đường tròn (C). Khi đó, viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) tại điểm A.

d). Viết phương trình đường tròn (C1) đi qua hai điểm A, B và đồng thời tiếp xúc với đường tròn (C).

Câu 4. (0,5 điểm) Cho x, y là hai số thực thỏa mãn 5x2 + 8xy + 5y2 = 6. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = x2 + y2.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

Câu 1a

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán có đáp án

Câu 1b

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán có đáp án

Câu 1c

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán có đáp án

Câu 2a

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán có đáp án

Câu 2b

Đề thi học kì 2 môn Toán trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm 2015

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
7 16.959
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm