Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên là đề thi học kì II lớp 10 môn Toán có đáp án dành cho các bạn tham khảo, làm thử đề thi học kì, luyện tư duy và cách trình bày, hệ thống chương trình Toán lớp 10 chắc chắn, để lên tiếp chương trình Toán lớp 11. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề kiểm tra học kì 2 môn Sinh lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TOÁN-LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1.(2,0 điểm) Một rạp chiếu phim A thống kê số khách đến xem phim trong 15 ngày đầu của tháng 1 như sau:

80 78 50 62 75 80 50 78
50 90 80 78 62 50 90

a) Lập bảng phân bố tần số.

b) Trong tháng 1, trung bình một ngày có bao nhiêu khách đến rạp A xem phim.

Câu 2.(2,0 điểm)

a) Rút gọn biểu thức A = 3sin(-a) + 5cos(π/2 - a) - 4sin(π - a) - cos(9π/2 + a)

b) Tính giá trị biểu thức biết B = (sina + 5cosa)/(sin³a - 2cos³a) biết tan a = 2

Câu 3.(2,0 điểm) Giải bất phương trình và phương trình sau:

a, √(7x + 1) - √(3x -18) ≤ √(2x + 7).

b, x + √x + 3√(2x - x²) = 4 + √(2 - x).

Câu 4.(2,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ cho hai điểm A(3;3), B(-2;-2).

a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.

b) Viết phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng AB, đồng thời tiếp xúc với đường thẳng d1 và d2 biết d1: 3x + 2y + 3 = 0, d2: 2x – 3y + 15 = 0.

Câu 5.(2,0 điểm) Lập phương trình chính tắc của (E) biết độ dài trục lớn bằng 10 và tâm sai bằng 3/5.

----------------Hết---------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:………………………………………. Số báo danh:……………

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10

Câu 1:

a, Bảng phân bố tần suất:

Giá trị (x) 50 62 75 78 80 90
Tần số (n) 4 2 1 3 3 2 N = 15

b) Giá trị trung bình:

Vậy: Trong tháng 1, trung bình một ngày có 70 khách đến rạp A xem phim.

Câu 2:

a, Có sin(-a) = - sina, cos(π/2 - a) = sina, sin(π - a) = sina, cos(9π/2 + a) = cos( 4π + π/2 + a) = -sina.

A = -3sina + 5sina - 4sina + sina = -sina.

Đánh giá bài viết
2 2.050
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm