Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014 có đáp án là tài liệu học tập hay dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo nhằm củng cố kiến thức, học tốt môn Toán 10, ôn thi học kì II hiệu quả.

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai

Đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 10 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2. NK 2013-2014
Môn: TOÁN. Thời gian: 90ph
Khối 10

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (6 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho (E) có phương trình: 16x2 + 25y2 = 400. Tìm tọa độ các tiêu điểm, đỉnh, tiêu cự, độ dài các trục và tâm sai của (E)

Câu 2: (2,5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 - 2x - 6y + 6 = 0 và điểm M(-3;1)

a) Tìm tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn (C). Chứng minh:điểm M nằm ngoài đường tròn (C).

b) Viết phương trình tiếp tuyến (d) với đường tròn (C), biết tiếp tuyến (d) vuông góc với đường thẳng (Δ): 3x - 4y + 2014 = 0.

c) Gọi A và B là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ M đến (C). Tìm tọa độ các tiếp điểm A, B.

Câu 3: (2 điểm) Cho sina = 4/5, cosb = 5/13 (với 900 < a < 1800, 00 < b < 900). Tính các giá trị: cosa; sinb; sin(a - b); tan(a + b).

PHẦN RIÊNG A (4 điểm) (dành cho các lớp 10CT-10CL-10CH-10A1-10A2-10A3-10A4)

Câu 4A (4 điểm) Giải phương trình và bất phương trình sau:

Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 10

PHẦN RIÊNG B (4 điểm) (dành cho các lớp 10A5- 10A6-10A7-10A8-10CA-10CV-10D1-10D2-10AT)

Câu 4A (4 điểm) Giải phương trình và bất phương trình sau:

Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 10

PHẦN RIÊNG C (4 điểm) (dành cho các lớp 10D3-10D4-10D5-10DT1-10DT2)

Câu 4A (4 điểm) Giải phương trình và bất phương trình sau:

Đề thi học kỳ II môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10

Đáp án đề thi học kỳ II lớp 10 môn Toán

Đáp án đề thi học kỳ II lớp 10 môn Toán

Đáp án đề thi học kỳ II lớp 10 môn Toán

Đáp án đề thi học kỳ II lớp 10 môn Toán

Đáp án đề thi học kỳ II lớp 10 môn Toán

Đáp án đề thi học kỳ II lớp 10 môn Toán

Đáp án đề thi học kỳ II lớp 10 môn Toán

Đánh giá bài viết
1 2.462
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm