Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 năm 2012 - 2013 tỉnh Gia Lai

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 năm 2012 - 2013 tỉnh Gia Lai. Tài liệu bao gồm đề kiểm tra đầu năm lớp 12 của 4 môn: Toán, Văn, Hóa, Sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 12 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì I môn tiếng Anh lớp 12 cơ bản dành cho các lớp A - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 - Trường THPT chuyên ĐH Vinh

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Ngữ văn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO
GIA LAI
ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn: Ngữ văn lớp 12 - Hệ Giáo dục phổ thông
Năm học 2012-2013
Thời gian 120 phút

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (5,0 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập (1945), Hồ Chí Minh đã bác bỏ luận điệu xảo trá của thực dân Pháp. Luận điệu ấy là gì? Hồ Chủ Tịch đã bác bỏ như thế nào?

Câu 2. (3 điểm)

Con người không cảm nhận được bóng tối sẽ không bao giờ tìm thấy ánh sáng.

Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến trên.

II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc 3.b)

Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn

Phân tích đoạn thơ sau trong bài Tràng giang của nhà thơ Huy Cận:

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót,
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

(Ngữ văn 11, tập 2, CT chuẩn, trang 29)

Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao

Phân tích đoạn thơ sau trong bài Tương tư của Nguyễn Bính:

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của trời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này.
Ngày qua ngày lại qua ngày
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng...

(Ngữ văn 11, tập 2, CT Nâng cao, trang 55)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 môn Sinh học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO
GIA LAI
ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Sinh học lớp 12 - Hệ THPT
Thời gian 60 phút

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

Câu 1: Từ 1 tế bào sinh dục đực qua quá trình giảm phân sẽ

A. tạo 1 tinh trùng. B. tạo 4 tinh trùng.

C. tạo 1 hay nhiều tinh trùng tùy loài. D. tạo 1 tinh trùng và 3 thể định hướng.

Câu 2: Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?

A. Để giảm mất nước và chất dinh dưỡng qua con đường thoát hơi nước nhằm tập trung nước và chất dinh dưỡng nuôi tế bào cành ghép.

B. Để giảm mất nước qua con đường thoát hơi nước nhằm tập trung nước nuôi tế bào cành ghép.

C. Để tránh thất thoát chất dinh dưỡng qua lá nhằm tập trung chất dinh dưỡng nuôi cành ghép.

D. Để tránh ánh sáng làm héo lá.

Câu 3: Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

A. Vùng vận hành (O). B. Gen điều hòa (R).

C. Các gen cấu trúc (Z, Y, A). D. Vùng khởi động (P).

Câu 4: Ở loài ong, kết quả của hình thức trinh sản nở ra

A. ong đực, mang bộ NST đơn bội. B. ong chúa, mang bộ NST lưỡng bội.

C. ong thợ, mang bộ NST đơn bội. D. ong đực, mang bộ NST lưỡng bội.

Câu 5: Gen D có 324 guanin và có tổng số liên kết hiđrô là 1404, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit thành gen d. Gen d ít hơn gen D một liên kết hiđrô. Số nuclêôtit mỗi loại của gen d là

A. A = T = 216; G = X = 324. B. A = T = 324; G = X = 216.

C. A = T = 217; G = X = 323. D. A = T = 215; G = X =325.

Câu 6: Chu kỳ biến thái của bướm gồm các giai đoạn theo trình tự nào sau đây?

A. Sâu → bướm → nhộng → trứng. B. Bướm → trứng → sâu → nhộng.

C. Trứng → sâu → nhộng → bướm. D. Trứng → sâu → kén → bướm.

Câu 7: Loại axit nuclêic nào sau đây đóng vai trò như "một người phiên dịch" tham gia dịch mã trong quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit?

A. ADN B. mARN C. tARN D. rARN

Câu 8: Trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ kém phát triển là do cơ thể không đủ hoocmôn

A. testostêrôn B. sinh trưởng C. tirôxin D. ơstrôgen

Câu 9: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

A. Rất bền vững và không thay đổi.

B. Là tập hợp các phản xạ không điều kiện diễn ra theo một trình tự nhất định.

C. Do kiểu gen quy định.

D. Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể.

Câu 10: Trong xử lí quả sau thu hoạch, để kích thích quả mau chín người ta thường dùng

A. êtilen và auxin. B. êtilen. C. xitôkinin. D. axit abxixic

Đánh giá bài viết
29 12.206
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm