Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa, bộ tài liệu bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10

Chi tiết Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10

Câu 1: Bảng biến thiên nào dưới đây là của hàm số y = – x2 + 2x + 1:

Chi tiết Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10

Câu 2: Cho 2 tập hợp A = {x ∈ R /(2x - x2)(2x2 - 3x - 2) = 0}, B = {n∈ N / 3 < n2 < 30}, chọn mệnh đềđúng?

A. A ∩ B = {2}

B. A ∩ B = {5, 4}

C. A ∩ B = {2, 4}

D. A ∩ B = {3}

Câu 3: Khẳng định nào về hàm số y = 3x + 5 là sai:

A. Hàm số đồng biến trên R

B. Đồ thị cắt Ox tại (-5/3;0)

C. Đồ thị cắt Oy tại (0;5)

D. Hàm số nghịch biến R

Câu 4: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Ba vectơ bằng vecto BA là:

A. OF, DE, OC

B. CA, OF, DE

C. OF, DE, CO

D. OF, ED, OC

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Tĩnh Gia 2 - Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 4.805
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm