Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
A. Listening:
Question 1: Listen and draw lines:
1. Where is Mom? She is in the kitchen.
2. Where’s your Sister? She’s in the bedroom.
3. Where’s are Grandpa and grandma? They are in the living room.
4. My brother is in the bathroom. He is in the bath.
5. Is Dad is the bathroom? No, he isn’t. He is downstairs. He is next to the door.
Goodbye, Dad!
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 2: Listen and tick the box:
1A.
B.
2. A.
B.
3 A.
B.
4 A.
B.
5 A.
B.
1. A 2. A 3. A 4. A 5. B
1. I like my shoes. They are funny
2. It’s an animal. It’s black and white. It has four legs.
3. She doesn’t have a hat. Her hair is short and straight.
4. I like bread.
5. I have some rice, bread and meat. I don’t have a drink.
Question 3: Listen and color:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. He is Alex. He has short, brown hair.
2. His eyes are blue.
3. He has orange pants.
4. His bike is black and red.
Question 4: Listen and fill the correct circle:
1.
2
3
4
O
A.
O
B
O C
O
A.
O
B
O C
O
A.
O
B
O C
O
A.
O
B
O C
1.
a. I like carrots and sandwiches.
b. What do you like? I like figs.
c. This is a cookie.
2.
a. This is an animal. It’s little.
b. I like this animal. It likes tree. It’s orange and white. It’s tall.
c. What’s this? It’s a sheep.
3.
a. My Dad is a police officer. He’s big and tall. He has a cap.
b. This is a man. He is a teacher.
c. My Mom is a teacher at a big school.
4.
a. This animal is big, it’s black and orange.
b. My grandpa has a dog. It’s big.
c. This is a carrot. My rabbit likes carrots.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 3 khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 3.407
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm