Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 9

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2

Đề kiểm tra cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

PART I: LISTENING

Question 1: Listen and match. There is one example:

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 2: Listen and complete. There is one example:

1. How many books does the girl want?

2. How do you get to the_____________?

3. What does Alfie want to eat? He wants to eat _______________

4. What can Adam and Toby hear? ___________________

Question 3: Listen and tick the box. There is one example.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 4: Listen and number. There is one example.

Đề thi học kì 2 lóp 3 môn Tiếng Anh

PART II: READING AND WRITING

Question 5: Look, read and write the correct words next to the descriptions.

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 6: Read the text and tick Yes or No ( 0.75 M)

1. It’s sunny. I’m cold. …No..

2. Go at the green light. ………..

3. It’s snowy. I’m hot. ………..

4. There is a crosswalk. Let’s hold hands. ………...

Question 7: Read the passage and write the correct word

Today is a busy day. My father is going to the sports shop. He wants a new football. My mother is going to the (1) _____________. She needs some food for dinner. My sister is going to the (2) __________ to buy comic books.

Question 8: Use the words to make correct sentences. There is one example

1. like/ Would/ rice/ you/?

-> Would you like some rice?

2. fishing/ He/ at/ is/ lake/.

-> …………………………………………………………

3. eat/ I/ Can/ banana/ a/ ?

-> ………………………………………………………….

4. are/ robots/ There/ five/ the/ in/ living room.

-> ………………………………………………………….

Đáp án có trong file tải. Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 9. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, .... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em hoc sinh tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập.

Đánh giá bài viết
6 5.380
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm