Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
A. Listening:
Question 1: listen and draw lines:
1. My Dad is in the bathroom.
2. Where’s your Grandma? She’s in the living room.
3. Is Mom is the living room? No, she isn’t. she’s in the dining room.
4. Where’s the ball? It’s in the bedroom.
5. My sister is in the kitchen.
Question 2: Listen and tick the box:
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
3
4
5
1. It’s big. It’s an elephant.
2. Where’s the cat? It’s in the living room.
3. She has curly hair.
4. I like grapes.
5. I have a sandwich and a drink. I don’t have an apple.
Question 3: listen and color:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. She is Lisa. She has long black hair.
2. Her dress is blue.
3. She has green eyes.
4. Her dog is yellow.
Question 4: listen and fill the correct circle:
O
A.
O B
O C
O
A.
O B
O C
O
A.
O B
O C
O
A.
O B
O C
1. A. I like ice cream
B.Do you like ice cream? No, I don’t.
C.I don’t like banana.
2. A. She has an animal. It is chick.
B.What animal does she have? She has a monkey.
C.She doesn’t have a car.
3. A. Mom is in the bathroom.
B.Where is dad? He is in the bedroom.
C.Grandma isn’t in the kitchen
4. A.Is that animal little? It has little ears.
B.Is this animal big? It has a long nose.
C.Is that animal long? It doesn’t has leg.
B. Reading:
Question 5: Read. Write T or F:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học Family & Friends 3 giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 3.569
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm