Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán có đáp án, bám sát đề minh họa số 13

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PH THÔNG 2021
ĐỀ THI THỬ SỐ 13 Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: Số tổ hợp chập 2 của 10 phần tử là
A.
2
10
C
. B.
2
10
A
. C.
2
10
. D.
10
2
.
Câu 2: Cho cấp số cộng
n
u
với công sai
3d
. Số hạng
1
u
của cấp số cộng bằng
A. -6. B. 3. C. 12 D. 6.
Câu 3: Nghiệm của phương trình
1
2 8
x
A.
4x
. B.
3x
. C.
2x
. D.
1x
.
Câu 4: Thể tích của khối hình hộp chữ nhật có độ dài ba kích thước 2, 3, 4 bằng
A. 12. B. 24. C. 576. D.192.
Câu 5: Tập xác định của hàm sô y =
3
log 1x
A.
[1; )
B.
( ; ) 
C.
(1; )
D.
[3; )
Câu 6: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?
A.
'
( )
f x dx f x C
B.
( ).g(x) ( ) . ( ) f x dx f x dx g x dx
C.
f x g x dx f x dx g x dx
D.
k 0kf x dx k f x dx v
i
Câu 7: Cho khối chóp có diện tich đáy
3B
thể tích V = 4. Chiều cao của khối chóp đã cho
bằng
A. 6. B. 12. C. 36. D. 4.
Câu 8: Cho khối nón có chiều cao h = 3, bán kính r = 4.Độ dài đường sinh của khối nón bằng
A.5. B.
5
. C.25. D.3.
Câu 9: Thể tích của một khối cầu có bán kính
R
A.
3
4
3
V R
. B.
2
4
3
V R
. C.
3
1
3
V R
. D.
3
4V R
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 10: Cho hàm số
y f x
xác định liên tục trên khoảng
; , 
bảng biến thiên
như hình sau:
x

1
1

y
0
0
y

2
1

Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
1;
. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
; 1
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
1; 
.
Câu 11: Với a là số thục dương tùy ý,
5
3
log a
bằng
A.
3
3
5
log a
. B.
3
1
5
log a
. C.
3
5 log a
. D.
3
5log a
.
Câu 12: Cho khối trụ có chiều cao h = 3 và bán kính đáy r = 4. Thề tích của khối trụ đã cho bằng
A.
16
. B.
48
. C.
36
. D.
4
.
Câu 13: Cho hàm số
( )f x
có bảng biến thiên như sau:
x

1
3

y
0
0
y

7
25

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
A.
25x
. B.
3x
. C.
7x
. D.
1x
.
Câu 14: Đường cong trong hình vẽ dưới đây đồ thị của hàm số nào trong các phương án
A
,
B
,
C
,
D
?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
2
1
x
y
x
. B.
2
1
x
y
x
. C.
1
x
y
x
. D.
2
1
x
y
x
.
Câu 15: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1 3
3
x
y
x
A.
3.x
B.
1
.
3
y
C.
3.y
D.
3.x
Câu 16: Tìm tập nghiệm của bất phương trình
1
2
2
x
.
A.
; 1
. B.
1; 
. C.
; 1
. D.
1; 
.
Câu 17: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên sau
x

2
0
2

y
0
0
0
y


1
2
2
Số nghiệm của phương trình
2 ( ) 1 0f x
A. 2. B.
3
. C.4. D.
1
.
Câu 18: Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên đoạn [0;3], f(0) = 2 và f(3)= 5 . Tính
3
'
0
I = ( )f x dx
.
A. 3 B. 0 C. 2 D. 5

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Toán chuẩn cấu trúc đề minh họa

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán (số 13) được giới thiệu trên VnDoc bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn sát với đề thi minh họa 2021 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán số 13 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia. Tài liêu với đầy đủ các môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 13 mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Tham khảo thêm: Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 1

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 467
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm