Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán có đáp án, bám sát đề minh họa số 11

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU
TRÚC ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ 11
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PH THÔNG NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: …………………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………….
Câu 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp
3
học sinh vào một bàn dài có
5
chỗ ngồi ?
A.
3
5
3.A
. B.
3
5
C
. C.
3
5
A
. D.
.
Câu 2. Cho cấp số cộng
n
u
, biết
1
2u
4
8u
. Giá trị của
5
u
bằng
A.
12
. B.
10
. C.
9
. D.
11
.
Câu 3. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
;0
. B.
1;
. C.
0;1
. D.
1;0
.
Câu 4. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là:
A.
0x
. B.
2x
. C.
1x
. D.
5x
.
Câu 5. Cho hàm số
y f x
liên tục trên
, có bảng xét dấu của
f x
như sau:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Hàm số
y f x
có bao nhiêu cực trị?
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 6. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3 2
4
x
y
x
là:
A.
4y
. B.
3y
. C.
4y
. D.
3y
.
Câu 7. Đồ thị của hàm số nào có dạng như đường cong trong hình bên?
A.
4 2
2 2y x x
. B.
3 2
3 2y x x
. C.
4 2
2 2y x x
. D.
3 2
3 2y x x
.
Câu 8. Số giao điểm của đồ thị của hàm số
3 2
2y x x x
với trục hoành?
A. 3 B. 1. C. 2. D. 0
Câu 9. Cho
b
là số thực dương khác
1
. Tính
2
1
3
2
log .
b
P b b
.
A.
4
7
P
. B.
7P
. C.
7
4
P
. D.
7
2
P
.
Câu 10. Đạo hàm của hàm số
2 1
3
x
y
là:
A.
2 1
2.3 ln3
x
y
. B.
2 1
3
x
y
. C.
2 1
3
2.3
ln
x
y
. D.
2 1
.3
x
y x
.
Câu 11. Rút gọn biểu thức
1
4
3
.P x x
, với
x
là số thực dương.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
1
12
P x
. B.
7
12
P x
. C.
2
3
P x
. D.
2
7
P x
.
Câu 12. Phương trình
2
2 5 4
2 4
x x
có tổng tất cả các nghiệm bằng
A.
1
. B.
1
. C.
5
2
. D.
5
2
.
Câu 13. Tập nghiệm
S
của phương trình
3
log 2 3 1x
.
A.
3S
. B.
1S
. C.
0S
. D.
1S
.
Câu 14. Nguyên hàm của hàm số
2
1
3y x x
x
A.
3 2
3
ln
3 2
x x
x C
. B.
3 2
2
3 1
3 2
x x
C
x
.
C.
3 2
3
ln
3 2
x x
x C
. D.
3 2
3
ln
3 2
x x
x C
.
Câu 15. Họ nguyên hàm của hàm số
sin 3f x x
A.
1
cos3
3
x C
. B.
1
cos3
3
x C
. C.
3cos3x C
. D.
3cos3x C
.
Câu 16. Nếu
1
0
d 2f x x
1
0
d 3g x x
thì
1
0
3 2 df x g x x
bằng
A.
1
. B.
5
. C.
5
. D.
0
.
Câu 17. Tính tích phân
2
1
1
d
2 1
I x
x
A.
ln3 1I
. B.
ln 3I
. C.
ln 2 1I
. D.
ln 2 1I
.
Câu 18. Số phức
3 4z i
có môđun bằng
A.
B.
5.
C.
5.
D.
7.
Câu 19. Cho số phức z thỏa mãn
1 2 2 4z i z i
. Môđun số phức z bằng bao nhiêu?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Toán chuẩn cấu trúc đề minh họa

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán (số 11) bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn sát với đề thi minh họa 2021 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán số 11 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia với đầy đủ môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 11, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Tham khảo thêm: Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 1

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 240
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm