Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán có đáp án, bám sát đề minh họa số 1

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU
TRÚC MINH HỌA
ĐỀ SỐ 01
(Đề thi có 06 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: …………………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………….
Câu 1 (NB) Trong mt phng cho tp hp
P
gồm 10 điểm phân biệt trong đó không 3 điểm
nào thng hàng. S tam giác có 3 đỉnh đều thuc tp hp
P
A.
. B.
3
10
. C.
3
10
A
. D.
7
10
A
.
Câu 2 (NB) Cho mt cp s cng có
4
2u
,
2
4u
. Hi
1
u
và công sai
d
bng bao nhiêu?
A.
1
6u
1.d
B.
1
1u
1.d
C.
1
5u
1.d 
D.
1
1u 
1.d 
Câu 3 (NB) Cho hàm s
fx
có bng biến thiên như sau:
Hàm s đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
;1
. B.
0;1
. C.
1;0
. D.
;0
.
Câu 4 (NB) Cho hàm s
()fx
có bng biến thiên như sau:
Hàm s đã cho đạt cc tiu ti
A.
1x 
B.
1x
C.
0x
D.
0x
Câu 5 (TH) Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây
đúng?
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Hàm s không có cc tr. B. Hàm s đạt cực đại ti
0x
.
C. Hàm s đạt cực đại ti
5x
. D. Hàm s đạt cc tiu ti
1x
.
Câu 6 (NB) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
3
x
y
x
-
=
+
A.
2x =
. B.
3x =-
. C.
1y =-
. D.
3y =-
.
Câu 7 (NB) Đồ th ca hàm s nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
x
y
O
A.
2
1y x x= - + -
. B.
3
31y x x= - + +
. C.
42
1y x x= - +
. D.
3
31y x x= - +
.
Câu 8 (TH) Đồ th hàm s
42
2y x x
ct trc
Oy
tại điểm
A.
0;2A
. B.
2;0A
. C.
0; 2A
. D.
0;0A
.
Câu 9 (NB) Cho
a
là s thực dương bất kì. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A.
3
1
log log
3
aa
. B.
log 3 3logaa
.
C.
1
log 3 log
3
aa
. D.
3
log 3logaa
.
Câu 10 (NB) Tính đạo hàm ca hàm s
6
x
y
.
A.
6
x
y
. B.
ln66
x
y
. C.
6
ln6
x
y
. D.
1
.6
x
yx
.
Câu 11 (TH) Cho s thực dương
x
. Viết biu thc
3
5
3
1
.Px
x
=
dưới dạng lũy thừa cơ số
x
ta
được kết qu.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
19
15
Px=
. B.
19
6
Px=
. C.
1
6
Px=
. D.
1
15
Px
-
=
Câu 12 (NB) Nghim của phương trình
1
1
2
16
x
có nghim là
A.
3x 
. B.
5x
. C.
4x
. D.
3x
.
Câu 13 (TH) Nghim của phương trình
4
log 3 2 2x 
A.
6x
. B.
3x
. C.
10
3
x
. D.
7
2
x
.
Câu 14 (NB) H nguyên hàm ca hàm s
2
3 sinf x x x
A.
3
cosx x C
. B.
6 cosx x C
. C.
3
cosx x C
. D.
6 cosx x C
.
Câu 15 (TH) Tìm h nguyên hàm ca hàm s
3
e
x
fx
.
A.
31
e
d
31
x
f x x C
x

.
B.
3
d 3e
x
f x x C
.
C.
3
def x x C
. D.
3
e
d
3
x
f x x C
.
Câu 16 (NB) Cho hàm s
fx
liên tc trên tha mãn
6
0
7f x dx
,
10
6
1f x dx 
. Giá tr
ca
10
0
I f x dx
bng
A.
5I
. B.
6I
. C.
7I
. D.
8I
.
Câu 17 (TH) Giá tr ca
2
0
sin xdx
bng
A. 0. B. 1. C. -1. D.
2
.
Câu 18 (NB) S phc liên hp ca s phc
2zi
A.
2 zi
. B.
2 zi
. C.
2zi
. D.
2zi
.
Câu 19 (TH) Cho hai s phc
1
2zi
2
13zi
. Phn thc ca s phc
12
zz
bng
A.
1.
B.
3.
C.
4.
D.
2.
Câu 20 (NB) Trên mt phng tọa độ, điểm biu din s phc
12zi  
là điểm nào dưới đây?
A.
1; 2Q
. B.
1; 2P
. C.
1; 2N
. D.
1; 2M 
.
Câu 21 (NB) Th tích ca khi lập phương cạnh 2 bng.
A.
6
. B.
8
. C.
4
. D.
2
.

Đề phát triển theo đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán 2021 đã được Bộ GD&ĐT công bố. Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi quan trọng này, VnDoc giới thiệu tới các em Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Toán. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm:

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia với đầy đủ môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Tham khảo: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
31 30.146
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Toán

    Xem thêm