Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU
TRÚC MINH HỌA
ĐỀ SỐ 02
(Đề thi 08 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PH THÔNG NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: …………………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………….
Câu 1: Tập hợp
M
có 12 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của
M
A.
2
12 .
B.
2
12
.C
C.
10
12
.A
D.
Câu 2: Cho cấp số cộng
n
u
4
12u
14
18.u
Giá trị công sai của cấp số cộng đó là
A.
4.d
B.
3.d
C.
3.d
D.
2.d
Câu 3: Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và
vuông góc với (P)?
A. Không có B. Có một C. Có vô số D. Có một hoặc
vô số
Câu 4: Cho hàm số
f x
có bảng biến thiên như hình vẽ.
x

1
3

'f x
0
0
f x
1


3
Điểm cực đại của hàm số đã cho là:
A.
3.x
B.
3.x
C.
1.x
D.
1.x
Câu 5: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2 1
1
x
y
x
l là
A.
1.y
B.
1.y
C.
1
.
2
y
D.
2.y
Câu 6: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
4 2
2 .y x x
B.
2
2 1.y x x
C.
3
3 1.y x x
D.
3
3 1.y x x
Câu 7: Cho hàm số bậc bốn
y f x
có đồ thị là đường cong trong hình bên.
Số nghiệm của phương trình
1
2
f x
A. 2. B. 3. C. 4. D.
1.x
Câu 8: Cho hai số phức
1
5z i
2
2020 .z i
Phần thực của số
1 2
z z
bằng
A.
5.
B. 5. C.
10100.
D. 10100.
Câu 9:
1
3 1
0
x
e dx
bằng
A.
3
.e e
B.
4
1
.
3
e e
C.
4
.e e
D.
4
1
.
3
e e
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho mặt phẳng
: 2 5 0P x y z
. Điểm nào
dưới đây thuộc
?P
A.
1;1;6 .M
B.
5;0;0 .N
C.
0;0 5 .P
D.
2; 1;5 .Q
Câu 11: Cho hình hộp
. .ABCD EFGH
Gọi
I
,
J
lần lượt là tâm của hình bình hành
ABCD
.EFGH
Khẳng định nào sau đây là sai?
A.
.//ABCD EFGH
B.
.//ABJ GHI
C.
.//ACGE BDHF
D.
.//ABFE DCGH
Câu 12: Cho khối chóp có diện tích đáy
2
6B a
và chiều cao
2 .h a
Thể tích khối chóp đã cho
bằng:
A.
3
12 .a
B.
3
2 .a
C.
3
4 .a
D.
3
6 .a
Câu 13: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
1
ln .dx x C
x
B.
1
.
1
e
e
x
x dx C
e
C.
1
.
1
x
x
e
e dx C
x
D.
1
cos2 sin 2 .
2
xdx x C
Câu 14: Trong không gian
,Oxyz
cho
2;2;0 , 2;2;0 , 2;2;2 .a b c
Giá trị của
a b c
 
bằng
A.
2 6.
B. 11. C.
2 11.
D. 6.
Câu 15: Phương trình
2
2
3 1
x x
có nghiệm là
A.
0; 2.x x
B.
1; 3.x x
C.
0; 2.x x
D.
1; 3.x x
Câu 16: Trong không gian
,Oxyz
cho đường thẳng
3 1 5
: .
2 2 3
x y z
d
Vectơ sau đây
một vectơ chỉ phương của đường thẳng
?d
A.
2
1; 2;3 .u
B.
4
2; 4;6 .u
C.
3
2;6; 4 .u
D.
1
3; 1;5 .u

Đề phát triển theo đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Đề tham khảo kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán 2021 đã được Bộ GD&ĐT công bố ngày 1/4. Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi quan trọng này, VnDoc giới thiệu tới các em Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán (số 2). Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Toán. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 2 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia với đầy đủ môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Tham khảo thêm: Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 1

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
4 5.938
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm