Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Văn có đáp án số 2

Đề phát triển theo đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Để giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2021 sắp tới, VnDoc giới thiệu tới các em Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Văn có đáp án - Đề số 2. Đề thi với cấu trúc hai phần: đọc hiểu và làm văn, được biện soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Văn có đáp án. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Văn có đáp án số 2 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia với đầy đủ môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU TRÚC MINH HỌA

ĐỀ SỐ 02

(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021

Bài thi: Ngữ Văn

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề

I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)

Con‌ ‌bị‌ ‌thương,‌ ‌nằm‌ ‌lại‌ ‌một‌ ‌mùa‌ ‌mưa‌

Nhớ‌ ‌dáng‌ ‌mẹ‌ ‌ân‌ ‌cần‌ ‌mà‌ ‌lặng‌ ‌lẽ‌

Nhà‌ ‌yên‌ ‌ắng,‌ ‌tiếng‌ ‌chân‌ ‌đi‌ ‌rất‌ ‌nhẹ,‌

Gió‌ ‌từng‌ ‌hồi‌ ‌trên‌ ‌mái‌ ‌lá‌ ‌ùa‌ ‌qua.‌

Nhớ‌ ‌vườn‌ ‌cây‌ ‌che‌ ‌bóng‌ ‌kín‌ ‌sau‌ ‌nhà‌

Trái‌ ‌chín‌ ‌rụng‌ ‌suốt‌ ‌mùa‌ ‌thu‌ ‌lộp‌ ‌độp‌

Những‌ ‌dãy‌ ‌bưởi‌ ‌sai,‌ ‌những‌ ‌hàng‌ ‌khế‌ ‌ngọt,‌

Nhãn‌ ‌đầu‌ ‌mùa,‌ ‌chim‌ ‌đến‌ ‌bói‌ ‌lao‌ ‌xao…‌

Con‌ ‌xót‌ ‌lòng,‌ ‌mẹ‌ ‌hái‌ ‌trái‌ ‌bưởi‌ ‌đào‌

Con‌ ‌nhạt‌ ‌miệng,‌ ‌có‌ ‌canh‌ ‌tôm‌ ‌nấu‌ ‌khế‌

Khoai‌ ‌nướng,‌ ‌ngô‌ ‌bung,‌ ‌ngọt‌ ‌long‌ ‌đến‌ ‌thế‌

Mỗi‌ ‌ban‌ ‌mai‌ ‌tỏa‌ ‌khói‌ ‌ấm‌ ‌trong‌ ‌nhà.‌

Ba‌ ‌con‌ ‌đầu‌ ‌đi‌ ‌chiến‌ ‌đấu‌ ‌nơi‌ ‌xa‌

Tình‌ ‌máu‌ ‌mủ‌ ‌mẹ‌ ‌dồn‌ ‌con‌ ‌hết‌ ‌cả‌

Con‌ ‌nói‌ ‌mớ‌ ‌những‌ ‌núi‌ ‌rừng‌ ‌xa‌ ‌lạ‌

Tình‌ ‌ra‌ ‌rồi,‌ ‌có‌ ‌mẹ,‌ ‌hóa‌ ‌thành‌ ‌quê!‌

(Mẹ,‌ ‌Bằng‌ ‌Việt)‌ ‌

Đọc‌ ‌văn‌ ‌bản‌ ‌trên‌ ‌và‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌các‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌sau:‌ ‌

Câu‌ ‌1.‌‌ ‌Xác‌ ‌định‌ ‌phương‌ ‌thức‌ ‌biểu‌ ‌đạt‌ ‌của‌ ‌văn‌ ‌bản.‌ ‌

‌Câu‌ ‌2.‌ ‌Trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌có‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌kỉ‌ ‌niệm‌ ‌được‌ ‌nhắc‌ ‌đến.‌ ‌Hãy‌ ‌chỉ‌ ‌ra‌ ‌những‌ ‌kỉ‌ ‌

niệm‌ ‌đó.‌ ‌

Câu‌ ‌3.‌‌ ‌Vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌của‌ ‌mẹ‌ ‌được‌ ‌miêu‌ ‌tả‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌nào‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌trên?‌ ‌

Câu‌ ‌‌4.‌ ‌Anh/‌ ‌Chị‌ ‌hãy‌ ‌nhận‌ ‌xét‌ ‌về‌ ‌tình‌ ‌cảm‌ ‌của‌ ‌tác‌ ‌giả‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌mẹ‌ ‌được‌ ‌thể‌ ‌hiện‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích.‌ ‌

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu‌ ‌1.‌ ‌(2,0‌ ‌điểm)‌

Từ‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌ở‌ ‌phần‌ ‌Đọc‌ ‌hiểu,‌ ‌anh/‌ ‌chị‌ ‌hãy‌ ‌viết‌ ‌một‌ ‌đoạn‌ ‌văn‌ ‌khoảng‌ ‌200‌ chữ‌ ‌trình‌ ‌bày‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌về‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌của‌ ‌việc‌ ‌cần‌ ‌‌trân‌ ‌quý‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌con‌ ‌người.‌ ‌

Câu‌ ‌2.‌ ‌(5,0‌ ‌điểm)‌

Trong‌ ‌bóng‌ ‌tối,‌ ‌Mị‌ ‌đứng‌ ‌im‌ ‌lặng,như‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌mình‌ ‌đang‌ ‌bị‌ ‌trói.‌ ‌Hơi‌ ‌rượu‌ ‌còn‌ ‌nồng‌ ‌nàn.‌ ‌Mị‌ ‌vẫn‌ ‌nghe‌ ‌thấy‌ ‌tiếng‌ ‌sáo‌ ‌đưa‌ ‌Mị‌ ‌đi‌ ‌theo‌ ‌những‌ ‌cuộc‌ ‌chơi,‌ ‌những‌ ‌đám‌ ‌chơi.‌ ‌"Em‌ ‌không‌ ‌yêu,‌ ‌quả‌ ‌pao‌ ‌rơi‌ ‌rồi.‌ ‌Em‌ ‌yêu‌ ‌người‌ ‌nào,‌ ‌em‌ ‌bắt‌ ‌pao‌ ‌nào!"‌ ‌Mị‌ ‌vùng‌ ‌bước‌ ‌đi.‌ ‌Nhưng‌ ‌tay‌ ‌chân‌ ‌đau‌ ‌không‌ ‌cựa‌ ‌được.‌ ‌Mị‌ ‌không‌ ‌nghe‌ ‌tiếng‌ ‌sáo‌ ‌nữa.‌ ‌Chỉ‌ ‌còn‌ ‌nghe‌ ‌tiếng‌ ‌chân‌ ‌ngựa‌ ‌đạp‌ ‌vào‌ ‌vách.‌ ‌Ngựa‌ ‌vẫn‌ ‌đứng‌ ‌yên,‌ ‌gãi‌ ‌chân,‌ ‌nhai‌ ‌cỏ.‌ ‌Mị‌ ‌thổn‌ ‌thức‌ ‌nghĩ‌ ‌mình‌ ‌không‌ ‌bằng‌ ‌con‌ ‌ngựa.‌

Chó‌ ‌sủa‌ ‌xa‌ ‌xa.‌ ‌Chừng‌ ‌đã‌ ‌khuya.‌ ‌Lúc‌ ‌này‌ ‌là‌ ‌lúc‌ ‌trai‌ ‌đang‌ ‌đến‌ ‌bên‌ ‌vách‌ ‌làm‌ ‌hiệu,‌ ‌rủ‌ ‌người‌ ‌yêu‌ ‌dỡ‌ ‌vách‌ ‌ra‌ ‌rừng‌ ‌chơi.‌ ‌Mị‌ ‌nín‌ ‌khóc,‌ ‌Mị‌ ‌lại‌ ‌bồi‌ ‌hồi.‌Cả‌ ‌đêm‌ ‌ấy‌ ‌Mị‌ ‌phải‌ ‌trói‌ ‌đứng‌ ‌như‌ ‌thế.‌ ‌Lúc‌ ‌thì‌ ‌khắp‌ ‌người‌ ‌bị‌ ‌dây‌ ‌trói‌ ‌thít‌ ‌lại,‌ ‌đau‌ ‌nhức.‌ ‌Lúc‌ ‌lại‌ ‌nồng‌ ‌nàn‌ ‌tha‌ ‌thiết‌ ‌nhớ.‌ ‌Hơi‌ ‌rượu‌ ‌toả.‌ ‌Tiếng‌ ‌sáo.‌ ‌Tiếng‌ ‌chó‌ ‌sửa‌ ‌xa‌ ‌xa.‌ ‌Mỵ‌ ‌lúc‌ ‌mê,‌ ‌lúc‌ ‌tình.‌ ‌Cho‌ ‌tới‌ ‌khi‌ ‌trời‌ ‌tang‌ ‌tảng‌ ‌rồi‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌sáng‌ ‌từ‌ ‌bao‌ ‌giờ.‌Mỵ‌ ‌bàng‌ ‌hoàng‌ ‌tỉnh.‌ ‌Buổi‌ ‌sáng‌ ‌âm‌ ‌sâm‌ ‌trong‌ ‌cái‌ ‌nhà‌ ‌gỗ‌ ‌rộng.‌ ‌Vách‌ ‌bên‌ ‌cũng‌ ‌im‌ ‌ắng.‌ ‌Không‌ ‌nghe‌ ‌tiếng‌ ‌lửa‌ ‌réo‌ ‌trong‌ ‌lò‌ ‌nấu‌ ‌lợn.‌ ‌Không‌ ‌một‌ ‌tiếng‌ ‌động.‌ ‌Không‌ ‌biết‌ ‌bên‌ ‌buồng‌ ‌quanh‌ ‌đấy,‌ ‌các‌ ‌chị‌ ‌vợ‌ ‌anh,‌ ‌vợ‌ ‌chú‌ ‌của‌ ‌A‌ ‌Sử‌ ‌có‌ ‌còn‌ ‌ở‌ ‌nhà,‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌những‌ ‌người‌ ‌đàn‌ ‌bà‌ ‌khốn‌ ‌khổ‌ ‌sa‌ ‌vào‌ ‌nhà‌ ‌quan‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌đi‌ ‌chơi‌ ‌hay‌ ‌cũng‌ ‌đang‌ ‌phải‌ ‌trói‌ ‌như‌ ‌Mị.‌ ‌Mị‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌biết.Ðời‌ ‌người‌ ‌đàn‌ ‌bà‌ ‌lấy‌ ‌chồng‌ ‌nhà‌ ‌giàu‌ ‌ở‌ ‌Hồng‌ ‌Ngài,‌ ‌một‌ ‌đời‌ ‌người‌ ‌chỉ‌ ‌biết‌ ‌đi‌ ‌theo‌ ‌đuôi‌ ‌con‌ ‌ngựa‌ ‌của‌ ‌chồng.‌ ‌Mị‌ ‌chợt‌ ‌nhớ‌ ‌lại‌ ‌câu‌ ‌chuyện‌ ‌người‌ ‌ta‌ ‌vẫn‌ ‌kể:‌ ‌đời‌ ‌trước,‌ ‌ở‌ ‌nhà‌ ‌thống‌ ‌lý‌ ‌Pá‌ ‌Tra‌ ‌có‌ ‌người‌ ‌trói‌ ‌vợ‌ ‌trong‌ ‌nhà‌ ‌ba‌ ‌ngày‌ ‌rồi‌ ‌đi‌ ‌chơi,‌ ‌khi‌ ‌về‌ ‌nhìn‌ ‌đến‌ ‌thì‌ ‌vợ‌ ‌chết‌ ‌rồi.‌ ‌Mị‌ ‌sợ‌ ‌quá,‌ ‌Mị‌ ‌cựa‌ ‌quậy,‌ ‌xem‌ ‌mình‌ ‌còn‌ ‌sống‌ ‌hay‌ ‌chết.‌ ‌Cổ‌ ‌tay,‌ ‌đầu,‌ ‌bắp‌ ‌chân‌ ‌bị‌ ‌dây‌ ‌trói‌ ‌siết‌ ‌lại,‌ ‌đau‌ ‌đứt‌ ‌từng‌ ‌mảnh‌ ‌thịt.‌

(Trích‌‌ ‌‌Vợ‌ ‌chồng‌ ‌A‌ ‌Phủ‌-‌ ‌‌Tô‌ ‌Hoài,‌‌ ‌Ngữ‌ ‌văn‌ ‌12‌,‌ ‌tập‌ ‌hai,‌ ‌Nxb‌ ‌GD,2008,‌ ‌tr‌ ‌8,9)‌ ‌

‌‌Phân‌ ‌tích‌ ‌hình‌ ‌tượng‌ ‌nhân‌ ‌vật‌ ‌Mị‌ ‌trong‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌trên.‌ ‌Từ‌ ‌đó,‌ ‌nhận‌ ‌xét‌ ‌‌cái‌ ‌nhìn‌ ‌về‌ ‌người‌ ‌nông‌ ‌dân‌ ‌của‌ ‌nhà‌ ‌văn‌ ‌Tô‌ ‌Hoài.‌ ‌

‌Mời các bạn tham khảo đáp án trong file tải về.

…………………HẾT………………….

Ngoài Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Văn có đáp án, mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 3.619
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Văn Xem thêm