Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán có đáp án, bám sát đề minh họa số 15

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU
TRÚC ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ 15
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PH THÔNG NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: …………………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………….
Câu 1: Đồ thị của hàm số nào dưới đây dạng như đường cong
trong hình bên ?
A.
3 2
3 1y x x
. B.
3 2
3 1y x x
.
C.
4 2
2 1y x x
. D.
4 2
2 1y x x
.
Câu 2: Nghiệm của phương trình
A.
2x
. B.
3x
. C.
2x
. D.
3x
.
Câu 3: Cho hàm
( )f x
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A.
3
. B.
5
. C.
0
. D.
2
.
Câu 4: Cho hàm số
( )f x
có bảng biến thiên như sau:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
; 1
. B.
0;1
. C.
1;1
. D.
1;0
Câu 5: Cho khối hộp chữ nhật có 3 kích thước
3;4;5
. Thể tích của khối hộp đã cho bằng
A.
10
. B.
20
. C.
12
. D.
60
.
Câu 6: Số phức liên hợp của số phức
3 5z i
A.
3 5z i
. B.
3 5z i
. C.
3 5z i
. D.
3 5z i
.
Câu 7: Cho hình trụ bán kính đáy
8r
độ dài đường sinh
3l
. Diện tích xung quanh
của hình trụ đã cho bằng
A.
24
. B.
192
. C.
48
. D.
64
.
Câu 8: Cho khối cầu có bán kính
4r
. Thể tích của khối cầu đã cho bằng
A.
256
3
. B.
64
. C.
64
3
. D.
256
.
Câu 9: Với
,a b
là các số thực dương tùy ý và
1a
,
5
log
a
b
bằng
A.
5log
a
b
. B.
1
log
5
a
b
. C.
5 log
a
b
. D.
1
log
5
a
b
.
Câu 10: Trong không gian
,Oxyz
cho mặt cầu
2
2 2
: 2 9S x y z
. Bán kính của
S
bằng
A.
6
. B.
18
. C.
9
. D.
3
.
Câu 11: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
4 1
1
x
y
x
A.
1
4
y
. B.
4y
. C.
1y
. D.
1y
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 12: Cho khối nón bán kính đáy
5r
chiều cao
2h
. Thể tích khối nón đã cho
bằng
A.
10
3
. B.
10
. C.
50
3
. D.
50
.
Câu 13: Nghiệm của phương trình
3
log 1 2x
A.
8x
. B.
9x
. C.
7x
. D.
10x
.
Câu 14:
2
dx x
bằng
A.
2x C
. B.
3
1
3
x C
. C.
3
x C
. D.
3
3x C
Câu 15: Có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc ?
A.
36
. B.
720
. C.
6
. D.
1
.
Câu 16: Cho hàm số bậc ba
( )y f x
có đồ thị là đường cong trong
hình bên. Số nghiệm thực của phương trình
( ) 1f x
A.
3
. B.
1
.
C.
0
. D.
2
.
Câu 17: Trong không gian
,Oxyz
hình chiếu vuông góc của điểm
3; 2;1A
trên trục
Ox
có tọa
độ là
A.
. B.
. C.
. D.
0;2;0
.
Câu 18: Cho khối chóp diện tích đáy
6B
chiều cao
2h
. Thể tích của khối chóp đã
cho bằng
A.
6
. B.
3
. C.
4
. D.
12
.
Câu 19: Trong không gian
,Oxyz
cho đường thẳng
3 4 1
:
2 5 3
x y z
d
. Vectơ nào dưới
đây là một vectơ chỉ phương của
d
?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Toán chuẩn cấu trúc đề minh họa

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Toán bám sát đề minh họa (số 15) bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, được biện soạn sát với đề thi minh họa 2021 môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Việc ôn luyện trước các kì thi là rất cần thiết đối với các em học sinh. Nhằm giúp các em có tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, VnDoc giới thiệu Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia với đầy đủ môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 15, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Tham khảo thêm: Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết số 1

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.021
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm