Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Lào Cai có lời giải chi tiết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÀO CAI
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi gồm có 05 trang
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
MÔN TOÁN – Khối lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ 124
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . .
Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
d
f x x f x
. B.
d
f x x f x
.
C.
d
f x x f x
. D.
d
f x x f x
.
Câu 2. Với
a
là số thực dương tùy ý,
6
8
log
a
bằng
A.
2
2 log
a
. B.
2
18 log
a
. C.
2
3log
a
. D.
2
2 log
a
.
Câu 3. Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh
a
và chiều cao bằng
4
a
. Thể tích khối chóp đã cho là
A.
3
4
3
a
. B.
3
16
a
. C.
3
4
a
. D.
3
16
3
a
.
Câu 4. Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào?
A.
1;0
. B.
2; 1
. C.
1;1
. D.
0;1
.
Câu 5. Nghiệm của phương trình
1
2 8
x
là:
A.
1
x
. B.
3
x
. C.
2
x
. D.
4
x
.
Câu 6. Đạo hàm của hàm số
3
log
y x
là:
A.
ln3
x
y
. B.
1
ln3
y
x
. C.
ln 3
y x
. D.
1
y
x
.
Câu 7. Viết công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ có đường cao
h
, bán kính đường tròn
R
.
A.
2
xq
S h
. B. 2
xq
S Rh
. C.
2
xq
S Rh
. D.
2
xq
S R h
.
Câu 8. Hàm số dạng
4 2
0
y ax bx c a
có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?
A.
4
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 9. Cho
2
1
d 1
f x x
, khi đó
2
1
3 d
f x x
bằng
A.
2.
B.
1.
C.
4
. D.
3
.
Câu 10. Cho hai số thực
,
x y
thỏa mãn
4 5
x
4 3
y
. Giá trị của
4
x y
bằng
A.
10
. B.
2
. C.
5
. D.
15
.
Câu 11. Phương trình
3
log 5 1 2
x
có nghiệm là
A. 2. B.
9
5
. C.
11
5
. D.
8
5
.
Câu 12. Đồ thị hàm số nào có dạng như đường cong hình bên dưới?
A.
3
2
y x x
. B.
4 2
4
y x x
. C.
3
2
y x x
. D.
4 2
4
y x x
.
Câu 13. Đồ thị hàm số
1
1
x
y
x
cắt trục
Oy
tại điểm có tọa độ là
A.
0;1
. B.
1;0
. C.
0; 1
. D.
1;1
.
Câu 14. Tích phân
1
0
d
x
e x
bằng
A.
e
. B.
2
1
e
. C.
1
2
e
. D.
1
e
.
Câu 15. Cho hai số phức
1
2
z i
2
1 2
z i
. Khi đó phần ảo của số phức
2 1
.
z z
bằng:
A.
2
. B.
3
i
. C.
3
. D.
2
i
.
Câu 16. Môđun của số phức
2 3
z i
bằng:
A.
5
. B.
13
. C.
5
. D.
13
.
Câu 17. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
0
x
. B. Hàm số đạt cực tiểu tại
0
x
.
C. Hàm số đạt cực đại tại
5
x
. D. Hàm số đạt cực tiểu tại
1
x
.
Câu 18. Từ một nhóm gồm
5
học sinh nam
8
học sinh nbao nhiêu ch chọn ra hai học sinh bất
kỳ?
A.
13
. B.
2
13
C
. C.
2 2
5 8
C C
. D.
2
13
A
.
Câu 19. Họ các nguyên hàm của hàm số
2
1
sin
f x
x
A. cot
x C
. B. tan
x C
. C. cot
x C
. D. tan
x C
.
Câu 20. Một khối lăng trụ có diện tích đáy bằng
3
và thể tích bằng
6
thì chiều cao bằng
A.
2
. B.
3
. C.
4
. D.
6
.
Câu 21. Cho cấp số nhân
n
u
biết
1 2
2, 1
u u
. Công bội của cấp số nhân đó là
A.
2
. B.
2
. C.
1
2
. D.
1
2
.
Câu 22. Cho hình nón diện tích xung quanh bằng
2
5
a
bán kính đáy bằng
a
. Độ dài đường sinh
của hình nón đã cho bằng
A.
3 2
a
. B.
5
a
. C.
3
a
. D.
5
a
.
Câu 23. Cho số phức
2 1
z i
. Điểm nào sau đây điểm biểu diễn của số phức
z
trên mặt phẳng tọa
độ?
A.
1;2
H . B.
2; 1
T
. C.
1; 2
G
. D.
2;1
K .
Câu 24. Trong không gian
Oxyz
, cho vectơ
3;2;1
a
điểm
4;6; 3
A
. Tọa độ điểm
B
thỏa n
AB a
A.
1; 8;2
. B.
7;4; 4
. C.
1;8; 2
. D.
7; 4;4
.
Câu 25. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
2 1
x
y
x
A.
1
2
x
. B.
1
y
. C.
2
x
. D.
1
2
y
.
Câu 26. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên
A.
tan
y x
. B.
3
3 2
y x
. C.
4 1
3
x
y
x
. D.
4
3 1
y x
.
Câu 27. Cho
1
0
d 2
f x x
1
0
2 d 8
f x g x x
. Tính tích phân
1
0
d
g x x
.
A.
6
. B.
3
. C.
5
. D.
5
.
Câu 28. Cho tứ diện
OABC
OA
,
OB
,
OC
đôi một vuông góc
2
OA OB a
,
2
OC a
. Khoảng
cách từ
O
đến mặt phẳng
ABC
bằng
A.
2
a
. B.
a
. C.
2
a
. D.
3
4
a
.
Câu 29. Trong không gian
Oxyz
, viết phương trình mặt cầu
S
có tâm
2;1;2
I
và bán kính
3
R
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

VnDoc gửi tới thầy cô và các em học sinh Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Lào Cai. Đề thi thử Toán với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, chắc chắn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Lào Cai nằm trong Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Lào Cai. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
5 3.408
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm