Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum

Trang 1
S GD & ĐT KON TUM
thi gm 07 trang)
ĐỀ THI TH TT NGHIP THPT
NĂM HỌC 2020 2021. MÔN: TOÁN
(Thi gian làm bài 90 phút, không k thời gian giao đề)
Câu 1. Cho hàm s
( )
y f x=
xác định trên tp hp và có bng biến thiên như hình vẽ sau
Hàm s
( )
y f x=
đồng biến trên khong
A.
( )
;2−
. B.
( )
0;1
. C.
( )
1;2
. D.
( )
2; 1−−
.
Câu 2. Đưng tim cn ngang của đồ th hàm s
có phương trình là
A.
2x =
. B.
1y =−
. C.
2y =
. D.
1x =
.
Câu 3. Hàm s
42
3 5 4y x x=
có bao nhiêu điểm cc tr ?
A.
0
. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 4. S giao điểm của đồ th hàm s
3
34y x x=
và trc
Ox
A. 0. B.
1
. C.
3
. D.
2
.
Câu 5. Cho
a
là s thực dương và khác 1. Giá trị ca
3
log
a
a
bng
A.
3
2
. B.
1
. C.
2
3
. D.
6
.
Câu 6. Giá tr ca
2ln3
e
bng
A.
9
. B.
9
e
. C.
6
. D.
2ln3
.
Câu 7. Hàm s
2
yx=
có tập xác định là
A.
( )
;− +
. B.
( )
0;+
. C.
( )
;0−
. D.
)
0;+
.
Câu 8. H nguyên hàm ca hàm s
sin3yx=
A.
cos3
3
x
C−+
. B.
cos3xC+
. C.
cos3xC−+
. D.
3cos3xC−+
.
Câu 9. Vi
( )
xx
f x e e
=−
thì
( )
df x x
bng
Trang 2
A.
2
x
eC+
. B.
xx
e e C
−+
. C.
xC+
. D.
xx
e e C
++
.
Câu 10. S phc liên hp ca s phc
23zi=
A.
23zi=−
. B.
3 2 .zi=−
. C.
23zi= − +
D.
23zi=+
.
Câu 11. Trong mt phng
Oxy
, điểm
là biu din hình hc ca s phức nào sau đây?
A.
34zi=−
. B.
43zi= +
. C.
34zi=+
. D.
43zi=−
.
Câu 12. Cho s phc
1zi=+
. S phc
23w z i=+
bng
A.
14i+
. B.
25i+
. C.
23i+
. D.
4 i+
.
Câu 13. Khi hp lập phương có cạnh bng
2a
thì có th tích bng
A.
3
a
. B.
3
8a
. C.
3
22a
. D.
3
2a
.
Câu 14. Hình nón có bán kính đáy bằng
a
, chiu cao bng
3a
thì có độ dài đường sinh bng
A.
2a
. B.
22a
. C.
5a
. D.
4a
.
Câu 15. Khi tr có đường kính đáy bằng
a
và chiu cao bng
2a
thì có th tích bng
A.
3
2a
. B.
3
2
2
a
. C.
3
2
12
a
. D.
3
2
4
a
.
Câu 16. Cho tp hp
A
có 12 phn t. S tp hp con có 3 phn t ca tp hp
A
A.
3
12
. B.
3
12
A
. C.
3
12
C
. D.
12
3
.
Câu 17. Cho cp s cng
( )
n
u
2
3u =−
,
6
5u =
. Giá tr ca
4
u
bng
A. 1. B. 3. C. 4. D. 8.
Câu 18. Trong không gian
Oxyz
, vectơ
( )
2;1; 2a =−
độ dài bng
A. 1. B. 3. C. 4. D. 9.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, mt phẳng nào sau đây chứa trc
Ox
?
A.
2 1 0x y z+ =
. B.
2 1 0yz =
. C.
20yz−=
. D.
10xz =
.
Câu 20. Trong không gian
Oxyz
, cho
( )
2;3;0A
( )
0;1; 4B
, trung điểm của đoạn thng
AB
có ta
độ
A.
( )
1;1;2
. B.
( )
1;2; 2
. C.
( )
2;2;4
. D.
( )
2;4; 4
.
Câu 21. Hai đường tim cn của đồ th hàm s
1
2
x
y
x
=
+
ct nhau tại điểm có tọa độ
A.
( )
2;1
. B.
( )
1;2
. C.
( )
2; 1
. D.
( )
1; 2
.
Trang 3
Câu 22. Đồ th ca hàm s nào dưới đây có dạng đường cong như hình vẽ bên?
A.
3
1
x
y
x
=
+
. B.
42
31y x x= +
. C.
3
31y x x= +
. D.
32
31y x x= +
.
Câu 23. Hàm s nào sau đây có 2 điểm cc tr?
A.
42
23y x x=
. B.
3
2
x
y
x
=
+
.
C.
32
2 5 1y x x x=
. D.
2
23y x x= + +
.
Câu 24. Giá tr nh nht ca hàm s
( )
42
42f x x x=
trên đoạn
0;3
bng
A.
6
. B.
62
. C.
10
. D.
12
.
Câu 25. Tích các nghim của phương trình
( )
2
2
log 3 4xx−=
bng
A.
4.
B.
8.
C.
4.
D.
16.
Câu 26. Bất phương trình
2
25
1
3
9
xx
có bao nhiêu nghim nguyên ?
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
4.
Câu 27. Hàm s nào sau đây nghịch biến trên khong
( )
;− +
?
A.
2.
x
y =
B.
3
.
2
x
y

=


C.
( )
2.
x
ye=−
D.
.
x
y
=
Câu 28. Cho biết
( )
32
4 3 2 .f x dx x x x C= + +
Hàm s
( )
fx
A.
( )
4 3 2
.f x x x x= +
B.
( )
32
2 1.f x x x x= + +
C.
( )
4 3 2
3.f x x x x x= + +
D.
( )
2
12 6 2.f x x x= +
Câu 29. Din tích ca hình phng gii hn bởi đồ th hàm s
2
23y x x=
, các đường thng
0x =
,
1x =
và trc
Ox
bng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

VnDoc gửi tới thầy cô và các em học sinh Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Kon Tum. Đề thi thử Toán với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán THPT có đáp án và lời giải chi tiết, chắc chắn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Kon Tum nằm trong Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán Sở GD&ĐT Kon Tum. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 381
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm