Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý trường Triệu Sơn 4 lần 2 có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4
(Đề thi 4 trang gồm 40 câu)
ĐỀ 126
ĐỀ KSCL LẦN 2 NĂM HỌC 2020-2021
Môn: Vật Lí. Lớp 12
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn
A. và hướng không đổi.
B. tỉ lệ với bình phương biên độ.
C. không đổi nhưng hướng thay đổi.
D. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 2: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Độ lệch pha giữa điện áp cường độ
dòng điện trong mạch được cho bởi công thức
A.
CL
R
UU
U
tan
. B.
R
ZZ
CL
tan
. C.
R
ZZ
CL
tan
. D.
CL
ZZ
R
tan
.
Câu 3: Một vật dao động điều hòa, khi đi từ vị trí biên này đến vị trí biên kia thì:
A. Thế năng không đổi, cơ năng giảm rồi tăng. B. năng không đổi, thế năng giảm rồi
tăng.
C. Cơ năng không đổi, thế năng tăng rồi giảm. D. Thế năng không đổi, năng ng rồi
giảm.
Câu 4: Trong hệ SI, đơn vị cường độ điện trường là
A. Tesla (T). B. Vôn(V). C. Vôn trên mét (V/m). D. Fara (F).
Câu 5: Âm có tần số 12 Hz là
A. Âm thanh. B. Su âm. C. Hạ âm. D. Họa âm.
Câu 6: Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L t điện C, khi giảm điện dung của
tụ điện đi 4 lần thì chu kì dao động của mạch:
A. giảm đi 2 lần B. tăng lên 4 lần C. Tăng lên 2 lần D. giảm đi 4 lần
Câu 7: Mạch dao động LC dao động điều hòa với chu kì T, khi đó
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. T =
B. T =
.
2
LC
C. T =
2 .LC
D. T =
2
.
LC
Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì các điện áp hiệu dụng có
quan hệ
3
U
R
= 3U
L
= 1,5U
C
. Khi đó trong mạch :
A. dòng điện trễ pha π /3 hơn điện áp hai đầu mạch.
B. dòng điện sớm pha π /3 hơn điện áp hai đầu mạch.
C. dòng điện trễ pha π /6 hơn điện áp hai đầu mạch.
D. dòng điện sớm pha π /6 hơn điện áp hai đầu mạch.
Câu 9: Trong thí nghiệm Y- âng với ánh sáng trắng, thay kính lọc sắc theo thứ tự là: vàng, chàm,
tím. Khoảng vân được đo bằng
1 2 3
, ,i i i
thì
A.
1 2 3
.i i i
B.
1 2 3
.i i i
C.
1 2 3
.i i i
D.
1 2 3
.i i i
Câu 10: Trên một sợi dây đàn hồi dài 2,4 m, hai đầu cố định, đang sóng dừng. Biết sóng
truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là
A. 6. B. 2. C. 5. D. 4.
Câu 11: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, nếu rôto
p
cặp cực và quay với vận tốc n
vòng/phút thì tần số của dòng điện phát ra là
A.
60
np
f
. B.
60
f
np
. C.
f pn
. D.
60n
f
p
.
Câu 12: Đặt điện áp
0
cos
4
u U t
vào hai đầu đoạn mạch chỉ cuộn cảm thuần thì
cường độ dòng điện trong mạch là
0
cos
i
i I t
. Giá trị của
i
bằng
A.
4
3
B.
4
C.
4
. D.
2
.
Câu 13: Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ, cho ảnh
.
2
AB
A B
Khoảng cách giữa AB
A’B’ là 90cm. Tiêu cự của thấu kính là
A. f = 30cm. B. f = 20 cm. C. f = 60cm. D. f = 18 cm.
Câu 14: Cho một chất điểm dao động điều hòa, sự phụ thuộc của ly độ vào thời gian được biểu
diễn trên đồ thị như hình vẽ.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 15: Một sóng lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M ch O một đoạn
d. Biết tần số f, bước sóng biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu
phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm M dạng u
M
(t) = acos2ft thì phương
trình dao động của phần tử vật chất tại O
A.
d
u (t) acos (ft )
0
B.
d
u (t) acos (ft )
0
2
C.
d
u (t) acos (ft )
0
D.
d
u (t) acos (ft )
0
2
Câu 16: Tốc độ lan truyền của sóng điện từ lớn nhất trong môi trường nào?
A. nước. B. Chân không. C. Thạch anh. D. thủy tinh.
Câu 17: Một sóng truyền theo trục Ox được tả bởi phương trình
.)2(2cos4 cmtxu
trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là :
A. 2 m/s B. 4 m/s C. 8 m/s D. 0,5 m/s
Câu 18: Nhận xét o sau đây về đặc điểm của mạch dao động đin từ điu hòa LC không
đúng?
A. Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện
B. Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm
C. Điện tích trong mạch biến thiên điều hòa
D. Tần số dao động của mạch phụ thuộc vào điện tích của tụ điện
Câu 19: Mạch dao động tự do LC L = 40 mH, C = 5 μF, năng lượng điện t trong mạch
3,6.10
-4
J. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ 8 V, năng lượng điện trường cường
độ dòng điện trong mạch lần lượt là:
A. 1,6.10
-4
J; 0,1 A. B. 1,6.10
-4
J; 0,05 A. C. 2.10
-4
J; 0,05 A. D. 2.10
-4
J; 0,1 A.
Câu 20: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?
A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
Phương trình li độ của chất điểm là
A.
cmtx )2cos(4
B.
cmtx )4cos(4
C.
cmtx )4cos(4
D.
cmtx )2cos(4

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT Triệu Sơn 4, Thanh Hóa lần 2 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.

Tham khảo thêm: Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Vật lý

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý trường THPT Triệu Sơn 4, Thanh Hóa lần 2 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi khác nhau, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước. Đây là tài liệu hay cho các em tham khảo luyện tập.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường THPT Triệu Sơn 4, Thanh Hóa lần 2 . Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 745
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm