Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
--------------------------
KỲ THI KSCL CÁC MÔN THI THPTQG
NĂM HỌC 2020 - 2021 LẦN 2
Môn thi: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
đề 485
Họ tên học sinh: ………………………………… Lớp: …………………..
Phòng: ……………
Câu 1: Khi một sóng truyền t không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?
A. Tần số của sóng. B. Tốc độ truyền sóng. C. Biên độ của sóng. D. Bước sóng.
Câu 2: Một sóng điện từ tần số 75k Hz đang lan truyền trong chân không.
Lấy
8
c 3.10 m/s.
Sóng này bước sóng
A. 0,5m. B. 2000m. C. 4000m. D. 0,25m.
Câu 3: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng nguồn sáng gồm các
ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, chàm tím. Vân sáng gần vân trung tâm nhất vân sáng của ánh
sáng màu:
A. Vàng. B. Lam. C. Đỏ. D. Chàm.
Câu 4: Sóng truyền được trong các môi trường
A. Rắn, lỏng khí. B. Lỏng, khí chân không.
C. Chân không, rắn lỏng. D. Khí, chân không rắn.
Câu 5: Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?
A. Lực kéo về. B. Gia tốc.
C. Động ng. D. Năng lượng toàn phần.
Câu 6: Biết
0
I
cường độ âm chuẩn. Tại điểm cường độ âm I thì mức cường độ âm
A.
0
I
L 2lg (dB)
I
B.
C.
D.
0
I
L 2lg (dB)
I
Câu 7: Một ánh sáng đơn sắc lan truyền trong chân không với bước sóng λ. Lượng t
năng lượng của ánh sáng y được xác định bởi:
A.
c
h
B.
hc
C.
h
c
D.
hc
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 8: Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch cường độ
0
i I cos( t ) (A).
Đại
lượng
0
được gọi
A. Cường độ dòng điện cực đại. B. Chu kỳ của dòng điện.
C. Tần số của dòng điện. D. Pha của dòng điện.
Câu 9: Trong chân không bức xạ bước sóng nào sau đây bức xạ hồng ngoại:
A. 900nm. B. 600nm. C. 450nm. D. 250nm.
Câu 10: Cho hai dao động cùng phương, phương trình lần lượt :
1
x 10cos(100 t 0,5 )(cm),
2
x 10cos(100 t 0,5 )(cm).
Độ lệch pha của hai dao động độ lớn
A. 0 B. 0,25π C. π D. 0,5π
Câu 11: Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, t ngoại, đơn sắc màu lục. Tia tần số
nhỏ nhất là:
A. Tia tử ngoại. B. Tia hồng ngoại. C. Tia đơn sắc màu lục. D. Tia Rơn-
ghen.
Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R cuộn
cảm thuần thì cảm kháng của cuộn cảm Z
L
. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A.
2 2
L
R
R Z
B.
2 2
L
R Z
R
C.
2 2
L
R
R Z
D.
2 2
L
R Z
R
Câu 13: Một máy biến áp tưởng số vòng dây của cuộn cấp cuộn thứ cấp lần lượt
N
1
N
2
. Nếu máy biến áp này máy hạ áp thì:
A.
2
1
N
1
N
B.
2
1
N
1
N
C.
2
1
1
N
N
D.
2
1
N
1
N
Câu 14: Hai bóng đèn các hiệu điện thế định mức lần lượt U
1
U
2
. Nếu công suất
định mức của hai bóng đó bằng nhau thì tỷ số hai điện trở
1
2
R
R
A.
1
2
U
U
B.
2
1
2
U
U
C.
2
1
2
U
U
D.
2
1
U
U
Câu 15: Một vật dao động điều hòa theo phương trình
x A cos( t ).
Vận tốc của vật
được tính bằng công thức
A.
2
v A cos( t )
B.
x A sin( t )
C.
2
v A cos( t ) 
D.
v A sin( t ) 
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 16: Một con lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng m xo nhẹ độ cứng k. Chu
dao động riêng của con lắc
A.
m
2
k
B.
k
2
m
C.
m
k
D.
k
m
Câu 17: Mạch dao động gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C. Tần số
góc dao động riêng của mạch xác định bởi
A.
1
LC
B.
1
LC
C.
LC
D.
LC
Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều
0
u U cos2 ft(V)
U
0
không đổi f thay đổi được vào hai
đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi
0
f f
thì trong đoạn mạch cộng hưởng điện. Giá
trị của
0
f
A.
2
LC
B.
2
LC
C.
1
LC
D.
1
2 LC
Câu 19: Một sợi dây dài l 2 đầu cố định. Trên y đang sóng dừng với 4 bụng sóng. Sóng
truyền trên dây có bước sóng 20cm. Giá trị của l
A. 45 cm. B. 90 cm. C. 80 cm. D. 40 cm.
Câu 20: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?
A. Dao động cưỡng bức chu luôn bằng chu của lực cưỡng bức.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc o tần số của lực cưỡng bức.
Câu 21: Xét nguyên tử Hiđrô theo mẫu nguyên t Bo. Khi nguyên tử Hiđrô chuyển t trạng thái
dừng năng lượng E
n
về trạng thái bản năng lượng 13,6MeV thì phát ra một photon
ứng với bức xạ bước sóng 0,1218μm. Lấy
34
h 6,625.10 J.s;
8
c 3.10 m/s;
19
1eV 1,6.10 J.
Giá trị của E
n
A. −1,51eV B. −0,54eV C. −3,4eV D. −0,85eV
Câu 22: Một khung dây dẫn phẳng diện tích 20cm
2
gồm 100 vòng đặt trong từ trường đều
cảm ứng từ
4
B 2.10 T.
Véctơ cảm ứng từ hợp với pháp tuyến khung dây một góc
0
60 .
Người ta giảm đều cảm ứng từ đến 0 trong khoảng thời gian 0,01 giây. Suất điện động cảm ứng
xuất hiện trong khung trong thời gian từ trường biến đổi
A.
3
3.10 V
B.
3
2.10 V
C. 20V D.
10 3V

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Vật lý

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa lần 2 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết, giúp các em ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi quan trọng sắp tới.

Tham khảo thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Vật lý

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa lần 2 nằm trong bộ đề ôn thi THPT Quốc gia. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi khác nhau, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước. Đây là tài liệu hay cho các em tham khảo luyện tập.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Vật lý trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa lần 2. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 479
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý

    Xem thêm