Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh có đáp án, bám sát đề minh họa số 11

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI THỬ MINH HỌA
SỐ 11
(Đề thi có 06 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: …………………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………….
Câu 1 . Loại Axit nucleic nào không liên kết hidro? A. mARN B. tARN C.rARN
D. ADN
Câu 2 . Từ phân tử protein cấu trúc bậc 2 hình thành phân tử protein cấu trúc bậc 3 nhờ liên kết
A. peptit. B. hidro C. đisunphua D. photpho- đieste
Câu 3: Sự phân bố theo nhóm xảy ra khi môi trường
A. không đồng nhất các thể đang trốn tránh kẻ thù.
B. đồng nhất các thể đang trong mùa sinh sản.
C. không đồng nhất các thể thích t họp với nhau.
D. đồng nhất các thể thích tụ họp với nhau.
Câu 4: Cho hai gen A, a B,b những gen không alen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể .
Kiểu gen nào sau đây viết không đúng?
A. AB/Aa B.Ab/aB C. AB/ab D. AB/ Ab
Câu 5. phi nuôi Việt Nam các giá trị giới hạn dưới giới hạn trên về nhiệt độ lần
lượt 5,6
0
C 42
0
C.Khoảng giá trị nhiệt độ từ 5,6
0
C đến 42
0
C được gọi
A. khoảng chống chịu. B. khoảng gây chết C. khoảng thuận lợi. D. giới hạn sinh
thái.
Câu 6: Trong quần , hiện tượng nào sau đây sẽ giảm cạnh tranh giữa các thể khác loài
tăng khả ng sử dụng khai thác nguồn sống của môi trường?
A. Cộng sinh giữa các thể. B. Phân tầng trong quần xã.
C. Biến động số lượng của các quần thể. D. Tăng số lượng loài trong quần xã.
Câu 7 : Theo quan niệm hiện đại, chọn lọc tự nhiên
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. làm thay đổi tần s alen của quần thể vi khuẩn chậm hơn so với quần thể sinh vật
nhân thực lưỡng bội.
B. thực chất quá trình phân hóa khả năng sống sót của các thể trong quần thể.
C. tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm
biến đổi tần số alen của quần thể.
D. chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với trường hợp chọn lọc
chống lại alen trội.
Câu 8. Trâu, chỉ ăn cỏ( thức ăn nghèo protein) nhưng trong máu của các loài động vật này
hàm lượng axít amin cao. Điều giải thích nào sau đây là đúng?
A. Trâu, dạ dày 4 túi nên tổng hợp tất cả c axít amin cho riêng mình.
B. Trong dạ dày của trâu, có vi sinh vật cung cấp protein được tiêu hóa bởi pepsin
HCl .
C. Cỏ hàm lượng prôtêin axít amin rất cao.
D. Ruột của trâu, chỉ hấp thụ axít amin sau khi được chuyển hóa bởi pepsin HCl .
Câu 9 . Loại vi khuẩn nào sau đây chuyển đạm nitrát thành N
2
?
A. Vi khuẩn nitrat hoá. B.Vi khuẩn amôn hoá.
C. Vi khuẩn phản nitrát hoá. D. Vi khuẩn cố định nitơ.
Câu 10 . Sinh vật nhân sơ sự điều hoà các operon chủ yếu diên ra trong giai đoạn
A. sau dịch mã. B. trươc phiên mã. C. phiên mã. D. dịch mã.
Câu 11 . Những giống cây ăn quả không hạt thường
A. thể đa bội chẵn. B. thể đa bội lẻ . C. đột biến gen. D. thể dị bội.
Câu 12. Hai loài thân thuộc A B đều sinh sản hữu tính bằng giao phối, tiêu chuẩn quan trọng
nhất để phân biệt
A. tiêu chuẩn hình thái. B. tiêu chuẩn địa - sinh thái.
C. tiêu chuẩn sinh - hóa sinh. D. tiêu chuẩn cách li sinh sản.
Câu 13 . Điều kiện cần thiết để vốn gen của một quần thể đang trạng thái cân bằng di truyền
không thay đổi qua nhiều thế hệ :
A. Di nhập diễn ra cân bằng. B. giao phối ngẫu nhiên.
C. Tự phối diễn ra trong một thời gian dài. D. Thể dị hợp sức sống cao hơn thể đồng
hợp.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 14 Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu o sau đây đúng?
A. Tất cả các loài vi khuẩn đều sinh vật phân giải, chúng vai trò phân giải các chất
hữu thành các chất cơ.
B. Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật các vi khuẩn.
C. Nấm là một nhóm sinh vật kh năng phân giải c chất hữu thành các chất cơ.
D. Thực vật nhóm sinh vật duy nhất khả năng tổng hợp chất hữu từ chất cơ.
Câu 15.Ở một loài màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa Bb) không cùng lôcut cùng quy định.
Trong đó, nếu cả hai gen trội A B hoa sẽ biểu hiện màu đỏ, nếu chỉ 1 trong 2 alen trội
hoặc không alen trội nào thì cây hoa màu trắng. Tính trạng màu sắc hoa đậu thơm di
truyền theo quy luật
A. tương tác cộng gộp. B. phân li độc lập. C. tương tác bổ sung. D. phân li.
Câu 16 . hấp sáng có đặc điểm nào sau đây?
A. Không giải phóng CO2 ch giải phóng O2.
B. Phân giải các sản phẩm quang hợp không tạo ra ATP.
C. Diễn ra mọi thực vật khi có ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao.
D. Diễn ra 3 bào quan ti thể, lục lạp nhân tế bào.
Câu 17 . Trong một hệ sinh thái trên đất liền, bậc dinh dưỡng nào tổng sinh khối lớn nhất?
A. Sinh vật sản xuất. B. Động vật ăn thực vật.
C. Sinh vật tiêu thụ bậc 1. D. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.
Câu 18. Tiến hoá hoá học là giai đoạn hình thành nên các đại phân tử hữu
A. khả năng t nhân đôi từ các chất trong khí quyển nguyên thuỷ.
B. khả năng tự nhân đôi từ các chất hữu đơn giản.
C. khả năng tự nhân đôi từ các đại phân tử lipit, prôtêin.
D. khả ng phiên mã từ các chất hữu đơn giản trong khí quyển nguyên thuỷ.
Câu 19 .Bộ phận thực hiện chế cân bằng nội môi là:
A. hệ thần kinh tuyến nội tiết. B. các quan dinh dưỡng như thận, gan, mạch máu...
C. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm. D. tuyến.
Câu 20 . Cho biết các thể mang lại đều giảm phân bình thường. Tỉ lệ kiểu gen tạo ra từ phép
lai AAaa x Aa là:
A. 1 AAAA: 5AAA: 5Aaa : 1 AAa. B. 1 AAAA : 2 AAaa : 1 aaaa.

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2021 có đáp án

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh có đáp án, bám sát đề minh họa số 11 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi thử môn Sinh với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, được biên soạn theo cấu trúc đề thi minh họa 2021 môn Sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 có tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2021 hiệu quả, VnDoc giới thiệu bộ đề ôn thi THPT Quốc gia với đầy đủ môn thi, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các em học sinh lớp 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử theo cấu trúc Đề minh họa 2021 môn Sinh học có đáp án số 11, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 394
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm