Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Quảng Trị

Mã huyện Quảng Trị

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Quảng Trị. Nội dung tài liệu đã được VnDoc tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Tỉnh Quảng Trị: Mã 32

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyện Tên Quận Huyện Mã trường Tên trường Khu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_32 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_32 KV3

Thành phố Đông Hà: Mã 01

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
066 TH, THCS và THPT Trưng Vương Đông Hà, Quảng Trị KV2
000 Sở GD&ĐT Quảng Trị Phường 1 - TP. Đông Hà KV2
063 TC nghề Quảng Trị Phường 5 - TP Đông Hà KV2
051 Trung tâm GDTX Đông Hà Phường 1 - Tp. Đông Hà KV2
028 Trung tâm KTTH-HN tỉnh Phường 1 - TP. Đông Hà KV2
027 THPT Phan Châu Trinh Phường 1 - TP. Đông Hà KV2
026 THPT Lê Lợi Phường 5 - TP. Đông Hà KV2
025 THPT Đông Hà Phường 1 - TP. Đông Hà KV2
024 THPT chuyên Lê Quý Đôn Phường 5 - TP. Đông Hà KV2
071 Trung tâm GDNN-GDTX TP. Đông Hà Phường 1, TP. Đông Hà KV2

Thị xã Quảng Trị: Mã 02

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
053 Trung tâm GDTX TX Quảng trị Phường 1 - Thị xã Quảng Trị KV2
016 THPT TX Quảng Trị Phường 1 - Thị xã Quảng Trị KV2
902 Phòng GD&ĐT TX Quảng Trị Phường 1 - Thị xã Quảng Trị KV2
057 Trung tâm KTTH-HN TX Quảng trị Phường 1 - Thị xã Quảng Trị KV2
018 THPT Nguyễn Huệ Phường 1 - Thị xã Quảng Trị KV2
017 Phổ thông DTNT tỉnh Phường 1 - Thị xã Quảng Trị KV2, DTNT
073 Trung tâm GDNN-GDTX TX. Quảng trị Phường 1, TX. Quảng Trị KV2

Huyện Vĩnh Linh: Mã 03

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
045 THPT Nguyễn Công Trứ Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh KV2NT
044 THPT Cửa Tùng Xã Vĩnh Quang -H.Vĩnh Linh KV2NT
076 Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Linh TT Hồ Xá, H. Vĩnh Linh KV2NT
058 Trung tâm KTTH-HN Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh KV2NT
903 Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh KV2NT
056 Trung tâm GDTX Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh KV2NT
046 THCS&THPT Bến Quan TT Bến Quan-H.Vĩnh Linh KV1
043 THPT Vĩnh Linh Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh KV2NT
067 THPT Bến Hải Xã Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh KV2NT

Huyện Gio Linh: Mã 04

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
075 Trung tâm GDNN-GDTX Gio Linh TT Gio Linh, H. Gio Linh KV2NT
055 Trung tâm GDTX Gio Linh Thị trấn Gio Linh - H. Gio Linh KV2NT
904 Phòng GD&ĐT Gio Linh Thị trấn Gio Linh - H. Gio Linh KV2NT
039 THPT Cồn Tiên Xã Hải Thái - H. Gio Linh KV1
040 THPT Gio Linh Thị trấn Gio Linh - H. Gio Linh KV2NT
041 THPT Nguyễn Du Thị trấn Gio Linh - H. Gio Linh KV2NT

Huyện Cam Lộ: Mã 05

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
032 THPT Lê Thế Hiếu Xã Cam Chính - H. Cam Lộ KV1
031 THPT Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ - H. Cam Lộ KV2NT
030 THPT Tân Lâm Xã Cam Thành - H. Cam Lộ KV1
064 THPT Chế Lan Viên Xã Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị KV2NT
070 Trung tâm GDNN-GDTX Cam Lộ TT Cam Lộ, H. Cam Lộ KV2NT
905 Phòng GD&ĐT Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ - H. Cam Lộ KV2NT
050 Trung tâm GDTX Cam Lộ Thị trấn Cam Lộ - H. Cam Lộ KV2NT

Huyện Triệu Phong: Mã 06

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
906 Phòng GD&ĐT Triệu Phong Thị trấn ái Tử - H. Triệu Phong KV2NT
021 THPT Chu Văn An Thị trấn ái Tử - H. Triệu Phong KV2NT
020 THPT Triệu Phong Xã Triệu Phước - H. Triệu Phong KV1
022 THPT Vĩnh Định Xã Triệu Tài - H. Triệu Phong KV2NT
062 THPT Nguyễn Hữu Thận Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị KV2NT
074 Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Phong TT ái Tử, H. Triệu Phong KV2NT
054 Trung tâm GDTX Triệu Phong Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong KV2NT

Huyện Hải Lăng: Mã 07

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
012 THPT Hải Lăng Thị Trấn Hải Lăng - H. Hải Lăng KV2NT
013 THPT Trần Thị Tâm Xã Hải Quế - H. Hải Lăng KV2NT
014 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thị trấn Hải Lăng - H. Hải Lăng KV2NT
907 Phòng GD&ĐT Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng - H. Hải Lăng KV2NT
072 Trung tâm GDNN-GDTX Hải Lăng TT Hải Lăng, H. Hải Lăng KV2NT
052 Trung tâm GDTX Hải Lăng Thị trấn Hải Lăng - H. Hải Lăng KV2NT
011 THPT Bùi Dục Tài Xã Hải Chánh - H. Hải Lăng KV2NT

Huyện Hướng Hoá: Mã 08

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
035 THPT Lao Bảo Thị trấn Lao Bảo - H. Hướng Hoá KV1
059 THPT Hướng Phùng Xã Hướng Phùng - H. Hướng Hoá KV1
048 Trung tâm GDTX Hướng Hoá Thị trấn Khe Sanh - H. Hướng Hoá KV1
061 THPT A Túc Xã A Túc H. Hướng Hoá KV1
034 THPT Hướng Hoá Thị trấn Khe Sanh - H. Hướng Hoá KV1
068 Trung tâm GDNN-GDTX Hướng Hoá TT Khe Sanh, H. Hướng Hoá KV1
908 Phòng GD&ĐT Hướng Hóa Thị trấn Khe Sanh - H. Hướng Hoá KV1

Huyện Đakrông: Mã 09

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
060 THPT Số 2 Đakrông Xã Tà Rụt - H. Đakrông KV1
069 Trung tâm GDNN-GDTX Đakrông TT Krông Klang - H. Đakrông KV1
037 THPT Đakrông TT Krông Klang - H. Đakrông KV1
909 Phòng GD&ĐT Đakrông Xã Mò ó - H. Đakrông KV1
049 Trung tâm GDTX Đakrông TT Krông Klang - H. Đakrông KV1

Huyện đảo Cồn Cỏ: Mã 10

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
065 Huyện đảo Cồn Cỏ Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị KV1
Đánh giá bài viết
1 967
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Mã trường THPT Xem thêm